Søg
 

Psykiatriens forskningsdag 2015

Indlæg fra forskningsdagen 5. november

Ringsted kongrescenter dannede igen rammen om Psykiatriens forskningsdag med deltagelse af knapt 70 forskningsinteresserede fra hele regionen.

Efter en kort præsentation ved forskningslektor Ulrik Haahr blev dagen indledt med tre parallelle workshops: 1) Fra idé til projekt, 2) Litteratursøgning og 3) Dataindsamling/spørgeskemaer.

Vicedirektør Søren Bredkjær bød herefter velkommen til forskningsdagen. Professor Poul Videbech fra Psykiatrisk Center Glostrup indledte med foredraget "Forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser. En national strategi”, hvorefter forskningslektor Sidse Arnfred fortsatte med indlægget "Transdiagnostisk kognitiv adfærdsterapi: grundlæggende personlighedstræk”.

Efter frokost fortalte ph.d.-studerende Bo Bach om sit projekt ”Den alternative DSM-5 model for personlighedsforstyrrelser: Klinisk brug af patologiske personlighedstræk”. Musikterapeut, seniorforsker Torben Moe fortsatte med indlæg om ”Musik og forestillingsbilleder ved behandling af flygtninge med PTSD”. Dagen sluttede med indlæg fra forskningslektor Bodil Aggernæs med titlen ”Om at bygge bro…!”.

Nedenfor kan downloades pdf-udgaver af præsentationerne.  

Poul Videbech: Forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser 

Sidse Arnfred: Transdiagnostisk kognitiv adfærdsterapi: grundlæggende personlighedstræk

Bo Sayyad Bach: Den alternative DSM-model for personlighedsforstyrrelser

Torben Moe: Musik og forestillingsbilleder ved behandling af flygtninge med PTSD

Bodil Aggernæs: Om at bygge bro...! 

Posterkonkurrence
I forbindelse med frokost var der "postervandring. En komité bestående af forskningslektor, dr.med. Sidse Arnfred, forskningslektor, ph.d. Bodil Aggernæs, seniorforsker, ph.d. Lene Halling Hastrup og specialpsykolog Marlene Buch Pedersen kårede poster nr. 6 (se nedenfor) til bedste videnskabelige poster med begrundelsen: "Komiteen blev overbevist pga. den konsistente fremstilling og forankring inden for den kvalitative forskningsmetode, hvor forskningsspørgsmål og formål, empiri og brugerinddragelse går hånd i hånd med implementering i en tydelig styret forskningsproces i forskellige stadier. Den visuelle præsentation var gennemtænkt, både som visuelt virkemiddel og som en del af den underliggende forståelse af emnet. Samtidigt har projektet nærliggende og væsentlige implikationer for det kliniske arbejde med rehabilitering af vores patienter. Som prikken over i’et var den mundtlige præsentation klar, rolig og med relevant inddragelse af posterens figurer og tekst.
Tillykke til Helle og Bodil!"

 

 

På billedet: Helle Andrea Pedersen, vinder af posterprisen 

Publikum havde ligeledes mulighed for at stemme på deres favoritposter. Publikumsprisen blev tildelt seniorforsker Jens Einar Jansen for poster nr. 15.

Postere

1) Outcome of group-CBT for severe health anxiety. Preliminary results from the pilot study for the CHAG-trial. Mathias Skjernov, Per Fink, Brian Fallon, Ulf Søgaard, Erik Simonsen

2) Personality disorder and its impact on general health: results from at population-based survey in Denmark. Mickey Kongerslev, Sune Bo, Paul Moran, Erik Simonsen

3) Psychometric properties of the Danish Inventory of Callous-Unemotional Traits: further evidence of cross-cultural validity. Mickey Kongerslev, Sune Bo, Adelle E. Forth, Erik Simonsen

4) Changes in Neurocognitive Functioning after Six Months of Mentalization Based Treatment for Borderline Personality Disorder. Marianne S. Thomsen, Anthony c. Ruocco, Amanda Uliaszek, Birgit B. Mathiesen, Erik Simonsen

5) Can physical activities reduce the use of coercive measures? Lene Berring og Anne Næsted

6) Creative activities creative everyday life – an action research inspired project. Helle Andrea Pedersen og Bodil Wither Hansen

7) Early maladaptive schemas and schema modes differentiate psychiatric patients, prisoners, and community-dwelling controls: Preliminary findings. Bo Bach, Peter Christoffersen, Erik Simonsen

8) Børn med ADHD – betyder forældrene noget for, hvor godt det går?Pernille Darling Rasmussen, Ole Jakob Storebø, Erik Simonsen, Jesper Pedersen, Niels Bilenberg

9) Help-seeking behavior among patients with first-episode psychosis in Denmark. Lene Halling Hastrup, Ulrik Haahr, Jens Einar Jansen, Erik Simonsen

10) Pårørendes udbytte af to forskellige familietilbud i OPUS behandlingen Psykiatrien Region Sjælland. Foreløbige resultater. Hanne-Grethe Lyse Nielsen, Signe Dunker Svendsen, Marlene Buch Pedersen, Jens Einar Jansen, Ulrik Haahr, Erik Simonsen

11) Childhood adversity specificity and dose-response effect in non-affective first-episode psychosis. Anne Marie Trauelsen, SB Bendall, JE Jansen, HGL Nielsen, MB Pedersen, CH Trier, UH Haahr, E Simonsen

12) The effect of Melatonin on Depression, Anxiety, Circadian and Sleep disturbances in patients after acute myocardial syndrome. The MEDACIS trial: protocol for a randomized, placebo-controlled, double-blinded trial. Michael Tvilling Madsen, Andres Isbrand, Anne Sandager, Ulla Overgaard Andersen, Lars Juel Andersen, Mustafa Taskiran, Erik Simonsen og Ismail Gögenur

13) Reducing Violence by implementing BVC and SOAS-R in a forensic clinical practice. Johan Christian Clasen, Liselotte Mattison, Kelly Nielsen, Katrine Christiansen, Liselotte Pedersen

14) Reducing the use of restrictive practices in forensic psychiatry – a case study illustration. Liselotte Mattison, Kelly Nielsen, Katrine Christiansen

15) Promoting flourishing in persons with psychosis: a systematic review and meta-analysis of positive interventions. Jens Einar Jansen, J. Gleeson, S. Bendall, M.A. Alcazar-Corcoles, S. Rice, E. Simonsen, P. McGorry, M. Alvarez-Jimenez

16) ACT for PTSD in persons with psychosis: A case-series analysis. Jens Einar Jansen, E. Morris

17) Suicide in relation to the experience of stressful life events. A population study. Rita Fjeldsted, Thomas W. Teasdale, Martin Jensen, Annette Erlangsen

18) Mentalizing Positive Emotions in Borderline Personality Psychopathology and Psychotherapy – a randomized phase-based multiple-baseline study. Tine Harpøth, Mickey Kongerslev, Anthony Bateman, Erik Simonsen

19) Betydning af bopæl og social position for forbrug af sundhedsydelser i Danmark – efter påbegyndt behandling med antidepressiva. Aake Packness

20) Oxytocin and borderline personality disorder. Anne Cathrine Bomann, Martin Balslev, Sune Bo, Marianne Nielsen, Erik Simonsen

21) Tidsmæssig stabilitet af selv-forstyrrelser. Jørgen Thejlade Pedersen, Peter Handest, Anne Vollmer-Larsen, Josef Parnas, Julie Nordgaard

 


 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
11.11.15
Opdateret
11.11.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​Psykiatrisk Forskningsenhed
Fælledvej 6
Bygning 3, 4. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 70