Søg
 

Psykiatriledelsens stab

Psykiatriledelsens stab er rammen for Psykiatriledelsen og administrationen, der skal understøtte de ledelsesopgaver, der er knyttet til de kerneydelser som Psykiatrien leverer til Regionens borgere.

Psykiatriledelsens stab er organiseret i to afdelinger og to sekretariater:

  • Fællessekr​etariatet
  • Ledelsessekretariat
  • Kvalitetsafdelingen
  • Økonomi- og planlægningsafdelingen

Ledergruppen i Staben udgøres af stabschefen og 3 afdelingschefer.

Medarbejderne i Staben løser opgaver på tværs af den interne organisering.
Herudover samarbejdes der i en række sammenhænge med de tværgående områder i Regionshuset og de kliniske afdelinger i Psykiatrien omkring varetagelse af både drifts og udviklingsopgaver. Varetagelse af en række indsatsområder er organiseret i forskellige netværk internt og eksternt.

Leder af Psykiatriledelsens stab

Stabschef Stig Bækgaard
Tlf. 58 53 60 10 | Mail sbak@regionsjaelland.dkFællessekretariat

Hovedopgaven er sekretariatsopgaver i forbindelse med Psykiatriledelsens og stabschefens mødevirksomhed og øvrige aktiviteter.

Ledelse
Sekretariatschef Tine Haugeland
Tlf. 58 53 60 04 | tba@regionsjaelland.dk


Ledelsessekretariat

Hovedopgaven er sagsbehandling for Psykiatriledelse og stabschef.

Ledelse
Stabschef Stig Bækgaard
Tlf. 58 53 60 10 | sbak@regionsjaelland.dk


Kvalitetsafdelingen

Hovedopgaven er at understøtte, koordinere og fremme det samlede arbejde med at organisere og initierer kvalitetsarbejdet i Psykiatrien – herunder servicering diverse netværk, udvalg og råd.

Ledelse
Kvalitetschef Tom Johansen
Tlf. 58 53 60 27 | tojo@regionsjaelland.dk


Økonomi- og planlægningsafdelingen

Hovedopgaven er ansvaret for den samlede økonomi- og aktivitetsstyring i Psykiatrien.

Ledelse
Økonomi- og planlægningschef Anders Haugaard Nielsen​
Tlf. 58 53 60 35 | ahnes@regionsjaelland.dk​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
28.12.11
Opdateret
20.05.22
Andre sider under Ledelse og administration
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 3. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 00
 

 Åbningstider

 

​Mandag - torsdag kl. 8-15.30

Fredag kl. 8-15

 

Lukkedage

Fredag efter Kr. Himmelfartsdag

Mellem jul og nytår

 

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk