Søg
 

Psykiatriledelsens stab

Psykiatriledelsens stab er rammen for Psykiatriledelsen og administrationen, der skal understøtte de ledelsesopgaver, der er knyttet til de kerneydelser som Psykiatrien leverer til Regionens borgere.

Psykiatriledelsens stab ledes af en stabschef og er organiseret i to sekretariater og tre afdelinger:

  • Fællessekretariat

  • Ledelsessekretariat

  • Data- og planlægningsafdeling

  • Kvalitetsafdeling

  • Budget- og Controllingafdeling

Medarbejderne arbejder på tværs af sekretariater/afdelinger og/eller i sammenhæng med de tværgående områder i Regionshuset, i projekter og i netværk. De har samtidig styrings- og støtteopgaver i forhold til de kliniske enheder med udgangspunkt i det sekretariat/den afdeling, de tilhører.

Leder af Psykiatriledelsens stab

Stabschef Stig Bækgaard
Tlf. 58 53 60 10 | Mail sbak@regionsjaelland.dkFællessekretariat

Hovedopgaven er sekretariatsopgaver i forbindelse med Psykiatriledelsens og stabschefens mødevirksomhed og øvrige aktiviteter.

Ledelse
Sekretariatschef Tine Haugeland
Tlf. 58 53 60 04 | tba@regionsjaelland.dk


Ledelsessekretariat

Hovedopgaven er sagsbehandling for Psykiatriledelse og stabschef.

Ledelse
Stabschef Stig Bækgaard
Tlf. 58 53 60 10 | sbak@regionsjaelland.dk


Data og planlægningsafdeling

Hovedopgaven er planlægningsopgaver i forbindelse med udvikling af Psykiatriens funktioner, iværksættelse af nye tiltag, udvikling af afdelingernes drift, planlægnings- og implementeringsopgaver i samarbejde med eksterne og interne samarbejdspartnere.

Ledelse
Data og planlægningschef Tove Erecius
Tlf. 58 53 60 34 | te@regionsjaelland.dk


Kvalitetsafdelingen

Hovedopgaven er at understøtte, koordinere og fremme det samlede arbejde med at organisere og initierer kvalitetsarbejdet i Psykiatrien – herunder servicering diverse netværk, udvalg og råd.

Ledelse
Kvalitetschef Tom Johansen
Tlf. 58 53 60 27 | tojo@regionsjaelland.dk


Budget- og controllingafdelingen

Hovedopgaven er ansvaret for den samlede økonomi- og aktivitetsstyring i Psykiatrien.

Ledelse
Budget- og controllingchef Anders Haugaard Nielsen
Tlf. 58 53 60 35 | ahnes@regionsjaelland.dk

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
28.12.11
Opdateret
11.12.20
Andre sider under Ledelse og administration
 

 Kontakt

 
Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 3. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 00
 

 Åbningstider

 

​Mandag - torsdag kl. 8-15.30

Fredag kl. 8-15

 

Lukkedage

Fredag efter Kr. Himmelfartsdag

Mellem jul og nytår

 

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk