Søg
 

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri omfatter forebyggelse, undersøgelse og behandling af psykiske sygdomme og symptomer hos børn og unge i alderen 0 til 17 år fra hele Region Sjælland.

​I afdelingen foretages der såvel udredning som forskellige former for behandling. Udredning og behandling af børn og unge foregår i tæt samarbejde med  familie og netværk. Det kan foregå ambulant og under indlæggelse. Afdelingen har ambulante funktioner i Roskilde, Holbæk og Næstved - og døgnafsnit i Roskilde. 

Afdelingsledelse

Cheflæge Jan Birnbaum Kristensen 
Tlf. 58 53 80 06| Mail janbk@regionsjaelland.dk

Chefsygeplejerske Poul Erik Ravnsmed
Tlf. 58 53 80 03 | Mail perv@regionsjaelland.dk 

Psykologfaglig ledende koordinator Annette Anbert
Tlf. 58 53 80 05 | Mail aanb@regionsjaelland.dk


Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri dækker hele Region Sjælland. I Regionen bor der ca. 185.000 børn og unge. Afdelingen består af 11 afsnit samt et ledelsessekretariat. De enkelte afsnit har selvstændig daglig ledelse. Der er ca. 350 ansatte. 

  • Afdelingen prioriterer høj faglighed og har stort fokus på læringsmiljø, hvorfor læring i hverdagen, men også mere formaliseret undervisning prioriteres højt
  • Uddannelsesaktiviteter i forhold til såvel grund-, videre- og specialistuddannelser
  • Afdelingen er godkendt til alle specialets regionsfunktioner
  • Afdelingen har godkendte supervisorer inden for flere specialistretninger
  • Det psykoterapeutiske arbejde vægtes højt. Klinik for Psykoterapi og Selvmordsforebyggelse tilbyder undervisning og supervision til Yngre Læger og psykologer under uddannelse
  • Afdelingen prioriterer forskning og har en forskningsenhed tilknyttet

 

Oversigt over  Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
28.12.11
Opdateret
02.01.23
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri
Afdelingsledelse
Smedegade 16
4000 Roskilde
Tlf. 58 53 80 02
Telefontid:

Mandag - torsdag kl. 8.00-15.00

Fredag kl. 8.00-14.00

 

 Forskningsseminar i Børne- og Ungdomspsykiatri 20.03.2023

 

Pjece om Børne- og Ungdomspsykiatriens bygning i Roskilde

Beskrivelse af Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatrien i Roskildes nye bygning
 

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk