Søg
 

Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der er organiseret i afdelinger herunder sengeafsnit og ambulante enheder. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland m.m.
Læs mere.

Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 3. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk