Søg
 

Pårørendepolitik

Psykiatrien Region Sjælland har udarbejdet en pårørendepolitik, som har til formål at skabe et godt samarbejde med pårørende til psykisk syge.

Politikken skal sikre, at pårørendes viden og indsigt bliver medinddraget så tidligt som muligt i et behandlingsforløb,
samt at pårørende bliver informeret.

Download pårørendepolitikken (pdf)

Politikken skal endvidere sikre, at det sker i den udstrækning patienten og de pårørende ønsker det.

Politikken gælder for alle ansatte i Psykiatrien Region Sjælland, der er involveret i behandling af patienter, og den omfatter patienter og pårørende, der modtager psykiatriske sundhedsydelser i Psykiatrien Region Sjælland.

Ved pårørende forstås en person, som kender patienten godt. Pårørende kan være ægtefælle, samlever, børn, kæreste, forældre, søskende, nær ven/veninde, kollega, nabo eller andre, som patienten har tillid til.

Der er særlige tilbud til børn af psykisk syge.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
30.12.11
Opdateret
07.12.16
Link til denne side:
Andre sider under Politikker
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 3. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk