Søg
 

Visions- og Udviklingsplan for Psykiatrien i Region Sjælland 2018-2023

En plan, der sætter rammen for den fremtidige udvikling af Psykiatrien i Region Sjælland.

​Visions- og udviklingsplanen for Psykiatrien i Region Sjælland 2018-2023 sætter rammen for den fremtidige udvikling af Psykiatrien i Region Sjælland og tager samtidig højde for både nationale mål og initiativer, og de udfordringer, Region Sjælland står overfor i de kommende år.

Planen er blevet til gennem politisk drøftelse i Social- og Psykiatriudvalget samt i dialog med interessenter på området. Planen har desuden været i høring hos Psykiatriens bruger- og pårørenderåd, Region Sjællands Patientinddragelsesudvalg, Sundhedskoordinationsudvalget, kommunerne i Region Sjælland og de relevante patientforeninger, samt til faglig rådgivning ved Sundhedsstyrelsen.

 


Visions- og udviklingsplan 2018-2023 for Psykiatrien i Region Sjælland bygger videre på Regionsrådets Visions -og handlingsplan 2014-2017. Det betyder, at visionerne om patienten som partner, et sammenhængende sygehusvæsen og et specialiseret sygehusvæsen fortsat er pejlemærker for udviklingen af psykiatrien i Region Sjælland.

Visionen for fremtidens psykiatri i Region Sjælland kan sammenfattes i følgende punkter:

1. vision:
Psykiatrien i Region Sjælland leverer sammenhængende og fleksibel sygehusbehandling

 • Udbygning af det akutte ambulante område
 • Styrket samarbejde med kommunerne
 • Øget tilgængelighed til behandlingstilbud
 • Afprøvning af populationsansvar
 • Udvidet samarbejde mellem somatik og psykiatri

2. vision:
Psykiatrien i Region Sjælland sikrer inddragelse af borgere og andre ressourcepersoner i behandlingsarbejdet

 • Udbredelse af peers (medarbejdere med brugerkompetence)
 • Udvidelse af brugerstyret psykiatri
 • Styrke brugen af frivillige

3. vision: 
Psykiatrien i Region Sjælland sikrer høj kvalitet i behandlingsarbejdet, samt stor viden og kompetencer hos medarbejderne

 • Udvikling af klinisk praksis
 • Mindre brug af tvang
 • Udvikling af det fremmende arbejdsmiljø
 • Image som moderne og attraktiv arbejdsplads
 • Udbygning og fornyelse

Trykte eksemplarer af  Visions- og Udviklingsplanen

Kan rekvireres gratis via
Psykiatriledelsens stab
Tlf. 58 53 60 60
Mail psykiatrien@regionsjaelland.dk


Handlingsplan

Regionsrådet har godkendt en handlingsplan, der skal sikre, at visionerne bliver ført ud i livet og kommer patienter, pårørende og medarbejdere til gode. De konkrete initiativer skal udformes i samarbejde med Psyki​atriens mange engagerede medarbejdere og ledere.

 
.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
05.10.17
Opdateret
29.05.20
Link til denne side:
Andre sider under Planer
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 3. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk