Søg
 

Psykiatriplan

Regionsrådet vedtog den 6. marts 2008 en omfattende og langsigtet Psykiatriplan for Psykiatrien Region Sjælland. 

Download psykiatriplanen og følg med i arbejdet med denne.​

Psykiatriplanen

Psykiatriplanen

Download
Psykiatriplanen (pdf)

 
Hovedelementerne i planen er blandt andet:

  • Arbejdet i Psykiatrien foregår med afsæt i et fælles værdigrundlag
  • Der sker en styrkelse af distriktspsykiatrien, der fortsat skal udgøre omdrejningspunktet i patientbehandlingen
  • Den sengebaserede behandling samles i 3 enheder med skadestuefunktioner, der skal være placeret i henholdsvis: Slagelse, Vordingborg og Roskilde
  • Informationsarbejdet  om psykisk sygdom og regionens behandlingstilbud styrkes gennem en regionsdækkende PsykInfo-funktion.

Statusfolder for Psykiatriplanen

Regionen har iværksat en række konkrete initiativer siden vedtagelsen af psykiatriplanen marts 2008.

Disse initiativer er beskrevet i statusfolder for Psykiatriplanen.

Statusfolder Psykiatriplan

Folderen giver et samlet overblik over alle de initiativer, der er gennemført som følge af Psykiatriplanen. Hvor langt er vi nået? (Februar 2010).

Folderen er bygget op, så overskrifterne svarer til kapitler i Psykiatriplanen for Region Sjælland, hvor man kan finde en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte områder. 

Trykte eksemplarer af statusfolderen

Kan rekvireres gratis via
Psykiatrihuset
Tlf. 54 67 24 00
Mail psykiatrien@regionsjaelland.dk

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
30.12.11
Opdateret
07.12.16
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 3. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 60