Søg
 

Driftsaftaler

Oversigt over indgåede driftsaftaler i Psykiatrien Region Sjælland.

Drifts- og udviklingsaftale 2022  mellem Psykiatrien og Regionsrådet 

Drifts-og udviklingsaftale 2022 for Psykiatrien er tiltrådt af Regionsrådet.

Drifts- og udviklingsaftalen giver et billede af hvilke indsatser og områder, samt mål og krav for disse, der skal arbejdes med, og leves op til, i 2022. 

Drifts- og udviklingsaftalen beskriver i hvilken retning og ånd Psykiatrien skal arbejde og afspejler politiske prioriteringer, bl.a. manifesteret i Budget 2022. Drifts- og udviklingsaftalen præciserer de politiske mål og krav til serviceniveau i Psykiatrien i Region Sjælland –med henblik på at realisere disse.

Formålet med Drifts- og udviklingsaftalen for Psykiatrien er at understøtte udviklingen i den retning Regionsrådet har fastlagt i dets strategi m.m. Aftalen har sammenhæng til Regionrådets strategi, ”Region Sjælland på forkant”, ”Den økonomiske Udviklingsplan 2019-2022” og ”Sundhed tæt på dig – Region Sjællands strategi for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen”, samt ”Visions- og udviklingsplan for Psykiatrien i Region Sjælland 2018-2023”.

Drifts- og udviklingsaftalen udgør omdrejningspunktet for den dialog, der finder sted mellem Koncerndirektionen og Psykiatriledelsen. Aftalen skal give Koncerndirektionen et solidt styringsgrundlag på hvilken den kan sikre og betrygge det politiske niveau i regionen.

Drifts- og udviklingsaftalen er en overbygning på de almindelige relationer mellem Region Sjællands ledelse og Psykiatrien. Der henvises i den sammenhæng til regionens kompetenceregler, virksomheds- og ledelsesgrundlag m.m.


 

Lokale aftaledokumenter 2022

Tillæg til drifts- og udviklingsaftalen for Psykiatrien 2022

Afdelingsledelserne har i et individuelt ”aftaledokument” fastlagt deres målsætninger og tiltag for afdelingens drift og udvikling i 2022, som supplement til Psykiatriens overordnede Drifts- og Udviklingsaftale 2022.
 
De enkelte ”Aftaledokumenter 2022” er indgået mellem Psykiatriledelsen og Afdelingsledelsen. Disse danner grundlag for en løbende dialog om målopfyldelsen.
 

Afdeling for Retspsykiatri

Kliniske stabe

 
Oprettet
15.03.17
Opdateret
17.05.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 3. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk