Søg
 

Driftsaftaler

Oversigt over indgåede driftsaftaler i Psykiatrien Region Sjælland.

Drifts- og udviklingsaftale 2020  mellem Psykiatrien og Region Sjælland 

Drifts-og udviklingsaftale 2020 for Psykiatrien er tiltrådt af Regionsrådet.
 
Drifts- og udviklingsaftalen giver et billede af hvilke indsatser og områder, der skal arbejdes med i 2020 Der skal leves op til nationale, regionale og virksomhedsspecifikke mål og krav.
 
Drifts- og udviklingsaftalen beskriver i hvilken retning og ånd Psykiatrien skal arbejde.
 

Drifts- og udviklingsaftalen præciserer de politiske mål og krav til serviceniveau i Psykiatrien.
 
Formålet med Drifts- og udviklingsaftalen for Psykiatrien er at understøtte udviklingen i den retning Regionsrådet har fastlagt i dets strategi m.m.
 
Regionsrådet har besluttet at fortsætte værdibaseret styring som styringskoncept. Omdrejningspunktet bliver hermed den enkelte patients behov og tilfredshed. Dertil at skabe rum til, at den enkelte medarbejders faglighed sættes i spil til borgernes bedste.
 
Centralt i den værdibaserede styring står fastholdelse af den positive udvikling i forhold til de otte nationale mål for sundhedsvæsenet, samt bedre kapacitetsudnyttelse.
 
Drifts- og udviklingsaftalen udgør omdrejningspunktet for den dialog, der finder sted mellem koncerndirektionen og Psykiatrien. Aftalen skal give koncerndirektionen et solidt styringsgrundlag på hvilke den kan sikre og betrygge det politiske niveau i regionen.
 
Drifts- og udviklingsaftalen er en overbygning på de almindelige relationer mellem Region Sjællands ledelse og Psykiatrien. Der henvises i den sammenhæng til regionens kompetenceregler, virksomheds- og ledelsesgrundlag m.m.
 

 

Lokale drifts - og udviklingsaftaler år 2019 

Drifts- og udviklingsaftalerne beskriver de overordnede rammer, vilkår og prioriterede indsatsområder, der følger af Psykiatriens Drifts- og udviklingsaftale indgået med regionsrådet for 2019.

Drifts- og udviklingsaftalerne 2019 er indgået mellem Psykiatriledelsen og Afdelingsledelsen og danner grundlag for en løbende dialog om målopfyldelsen.
 

Afdeling for Retspsykiatri

Kliniske stabe

 
Oprettet
15.03.17
Opdateret
22.01.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 3. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 60