Søg
 

I Psykiatrien Region Sjælland arbejdes der løbende på at forbedre kvalitet på vores kerneydelser.

De nationale kvalitetsmål​ udgør den overordnede ramme for kvalitetsarbejdet i Psykiatrien og er suppleret og udmøntet gennem en række generelle og lokale indsatser.

Kvalitetsarbejdet monitoreres overordnet via de nationale indikatorer, de kliniske databaser samt Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)

I Psykiatrien Region Sjælland udarbejdes en årlig kvalitetsplan, som er styrende for kvalitetsarbejdet. Planen favner de generelle områder for kvalitetsforbedring i Psykiatrien, og monitoreres løbende. Monitorering kan foregå fx via audit, patientsikkerheds- og kvalitetsrunderinger, lokale kvalitative og kvantitative målinger, interviews m.m.

Derudover er der et stærkt fokus på løbende at forbedre samarbejdet med regionens øvrige sygehuse, praktiserende læger, kommuner, bosteder mv. med henblik på forbedrede patientforløb for den enkelte patient.

Fokus på patientsikkerhed er indlejret i alle aspekter af patientforløbet, og en del af både det generelle og lokale kvalitetsarbejde.

Brugerinddragelse er centralt, og Psykiatrien har repræsentanter for brugere og pårørende med i mange centrale fora og også i psykiatriens kvalitetsråd.

Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 3. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk