Søg
 

Om projektet

Information om selve projektet.

Projektet har til hensigt at sikre at efterladte, der mister en nærtstående til selvmord i en alder af ≥ 60 år, får støtte og hjælp der er tilpasset deres behov.
 
Projektets grundtanke er at forskning skal være med mennesker, i stedet for om mennesker. Det vil sige, at projektet foregår i partnerskab mellem forskere og de mennesker, som forskningens problemfelt handler om. Deltagerne i projektet er derfor efterladte efter selvmord, der har mistet til selvmord i en alder af ≥ 60 år og deres pårørende, professionelle der møder de efterladte og kan gøre en forskel for dem der har mistet som f.eks. politibetjente, præster, rådgivere i interesseforeninger, sundhedspersonale i primær og sekundær sektor og psykologer, samt forskere med særlig relevant ekspertise.
 
Den første del af projektet havde til hensigt at identificere behov for psykosocial støtte blandt efterlevende, der har mistet til selvmord i en alder af ≥ 60 år. Den anden del af projektet skal udvikle, afprøve og evaluere udvalgte indsatser, der imødekommer behovene.
 
Der er udviklet følgende tre indsatser:
  • En pjece til efterladte efter selvmord, samt en vejledning til professionelle, der udleverer pjecen.
  • Undervisningsmateriale rettet mod professionelle, der kommer i kontakt med ældre, der har mistet til selvmord.
  • Tre film der formidler, hvordan det kan opleves, at miste en nærtstående til selvmord.
Projektet er finansieret af VELUX FONDEN.
Projektperioden er fra 01.04.2017 – 31.03.2020
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
19.12.19
Opdateret
15.01.20
Link til denne side:
Andre sider under Projekt - Efterladte efter selvmord
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Kompetencecenter for Relationer og Deeskalering
Fælledvej 6
Bygning 3, 1. sal
4200 Slagelse

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk