Søg
 

Organisering

Informationer om Kompetencecentrets organisering.

For at skabe synergi og sammenhængskraft er Kompetencecenter for Relationer og Deeskalering etableret med en styregruppe, en ekspertgruppe og en følgegruppe (under udvikling).

Grupperne består af repræsentanter fra Psykiatrien, samarbejdspartnere og brugere.

Organiseringens formål er at fremme medejerskab på de psykiatriske afdelinger i regionen og hos samarbejdspartnere nationalt og internationalt samt hos brugere af psykiatrien. 
Gennem denne organisering inddrages viden fra både brugere, forskere og fagprofessionelle.

Styregruppen består af repræsentanter fra de enkelte psykiatriske enheder, der samlet har ansvar og kompetencer relateret til feltet. F.eks. Psykiatriledelsen, styregruppen for nedbringelse af tvang, partnerskabsaftalen, arbejdsmiljøkonsulent, Psykiatriens Bruger-/Pårørende panel m.m.
 
Ekspertgruppen består af nationale og internationale eksperter og forskere. Denne er under udvikling.

Følgegruppen består af psykiatriens brugerpanelsrepræsentanter, ledelsesrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, udviklingsinstruktører, træningsinstruktører og samarbejdspartnere som f.eks. Kriminalforsorgen, bosteder og kursusudbydere.
Følgegruppen er ansvarlig for at drøfte de enkelte initiativer og give feedback på, om satsningen er korrekt. Denne er under udvikling.
 
Kompetencecentret har fokus på brugerinddragelse og at skabe en samlet organisatorisk indsats, som er kendt fra de seks kernestrategier (sixcorestrategi ©):
  1. Ledelsesstøtte
  2. Anvendelsen af data
  3. Personaleudvikling
  4. Tvangsforebyggende redskaber
  5. Brugerinvolvering og 
  6. Debriefingmetoder
 
Oprettet
05.07.17
Opdateret
06.08.18
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Kompetencecenter for Relationer og Deeskalering
Fælledvej 6
Bygning 3, 1. sal
4200 Slagelse

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk