Søg
 

Om Kompetencecentret

Information om Kompetencecenter for Relationer og Deeskalering.

​Kompetencecenter for Relationer og Deeskalering er et formidlingscenter, der understøtter Psykiatrien i Region Sjællands vision om strategisk, evidensbaseret og målrettet, at forebygge både vold og tvang.
 
At nedbringe tvang og at skabe holdbare løsninger, kræver en vedvarende indsats på mange niveauer i organisationen.
 
Psykiatrien i Region Sjælland ønsker at optimere udbyttet af alle indsatser i forhold til forebyggelse af vold og tvang og Kompetencecenter for Relationer og Deeskalering understøtter den daglige drift og nødvendige koordination i forhold til bl.a. Partnerskabsaftalen, Sikker Psykiatri, struktureret risikovurdering - samt i forhold til nationale og internationale samarbejdspartnere.​
 

Proaktiv forebyggelse

Kompetencecentrets forebyggelsesstrategi udspringer af sundhedsfremmeprincippet. Det betyder aktiviteter, rammer og processer, der fremmer den enkeltes sundhed og folkesundheden generelt.
 
Forebyggelse af vold og tvang tager udgangspunkt i tre forebyggelsesniveauer; det primære, det sekundære og det tertiære niveau.
 
Gennem skabelse af gode relationer mellem personale og patienter (primær forebyggelse), samt gennem deeskalerende interventioner (sekundær forebyggelse), forebygges at misforståelser og uforståelige regler skaber konflikter, der eskalerer. Ifald disse eskalerer og medfører tvang og/eller arbejdsskader, minimeres negative følgevirkninger gennem forskellige former for evalueringsmetoder, der optimalt også skaber læring (tertiær forebyggelse).
 
Det proaktive fokus fordrer, at personalet har viden om faktorer, der påvirker forekomsten af vold og tvang, herunder bl.a. strukturerede risikovurderingsinstrumenter, der også tager højde for patientens psykopatologi samt andre prædiktorer.
 

Innovativt og nytænkende

Kompetencecentrets vision er at arbejde innovativt og nytænkende og gennemføre undersøgelser, der sætter fokus på betydningen af organisationskultur, samarbejdsrelationer, ledelse, risikovurdering, psykopatologi og effekt af uddannelse og kompetenceudvikling i forhold til håndtering af konflikter, forebyggelse af vold og trusler og nedbringelse af tvang.

Sigtet er at skabe synergi mellem de mange igangsatte initiativer, og skal sikre, at forskning i forhold til nedbringelse af tvang styrkes.
 
Det betyder, at Kompetencecentret sætter fokus på, hvad der virker bedst og i hvilken kontekst. Gennem denne viden og ved målrettet brug af data skal centret sikre, at ledere og medarbejdere kan træffe valg relateret til et vedvarende fokus på at forebygge vold og nedbringe tvang. Endelig skal Kompetencecentret profilere Psykiatrien i Region Sjælland nationalt og internationalt - og bidrage til at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere.
Oprettet
05.07.17
Opdateret
20.04.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Kompetencecenter for Relationer og Deeskalering
Fælledvej 6
Bygning 3, 1. sal
4200 Slagelse

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk