Søg
 

Hvor er der frivillige?

Information om hvor der er frivillige i Psykiatrien Region Sjælland.

Alle frivillige i psykiatrien organiseres gennem PsykInfo, som er Psykiatrisk enhed for Information, Brugerstyring og Recovery. I PsykInfo arbejder vi med at udbrede viden om psykisk sygdom for at skabe større og mere nuanceret forståelse i den brede befolkning. Vi udvikler løbende tiltag og tilbud, der henvender sig til den brede befolkning, til arbejdsmarkedet, til skoler og uddannelser og til medierne. I samarbejde med frivillige, der har psykisk sygdom inde på livet, bidrager vi desuden til at styrke og udvikle Psykiatriens arbejde med recovery og brugerstyring.

Der er i øjeblikket frivillige i psykiatrien på følgende områder:

Landsindsatsen EN AF OS

Landsindsatsen EN AF OS har som overordnet mål at nedbringe tavshed, tabu og tvivl om psykisk sygdom. I PsykInfo koordinerer vi indsatsen i Region Sjælland og tilrettelægger opgaver for de frivillige EN AF OS ambassadører, som alle har psykisk sygdom inde på livet. Ambassadørerne deler deres personlige erfaringer og er på den måde med til at nedbryde fordomme og skabe større åbenhed om det at leve med psykisk sygdom. Opgaverne spænder vidt fra oplæg til interviews og medvirken ved arrangementer og temadage, optagelser af film og podcasts etc. Det kan være i sundhedsfaglig sammenhæng eller indsatser målrettet unge, uddannelsessteder,

Recoveryhøjskolen

Recoveryhøjskolen er der på hvert hold frivillige tutorassistenter med.   

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
05.03.18
Opdateret
10.03.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
​PsykInfo
Farimagsvej 40
4700 Næstved
Tlf. 70 25 02 60

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk