Søg
 

Medicinstuderende

Relevante informationer til medicinstuderende.

Cirka 1 uge inden de kliniske ophold vil du modtage velkomstbrev pr. mail.

Rammer for ophold

Dit kliniske ophold har en varighed af 3 uger - mandag til fredag vil du være i Klinikken.
Vi vil gerne vise dig et bredt udsnit af psykiatrien.
Langt de fleste dage vil du være i Psykiatrien Vordingborg - her vil du være tilknyttet et afsnit. Du vil tillige kunne følge med den vagthavende på Psykiatrisk Akut Modtagelse, følge med i klinikkerne, henh. Psykiatrisk Klinik i Næstved, Distriktspsykiatrien i Vordingborg og Psykiatrisk Klinik ved praktiserende  psykiater i Slagelse.
Der er mulighed for overnatning i vagtlejlighed.

Videoøvelser
(10. semesters praktik i psykiatri, Psykiatrien Syd)

Formål

Som det fremgår af uddannelsesplanen indgår der i programmet videoøvelser. Hver enkelt student vil få udleveret en CD - R til dette formål. Kravet er, at hver enkelt student skal optage et kort (10 – 15 minutter varende) videoklip med en patient, udvalgt i samarbejde med personalet på det døgnafsnit, hvortil man er allokeret. Det kan være en hvilken som helst diagnose. Videoklippet vil blive genstand for tilbagespilsanalyse under ledelse af klinisk lektor Dorte Andersson.

Formålet er at indøve iagttagelse af psykopatologiske fænomener samt læge-patient-kontakt. Det er ikke ønskeligt til dette formål at interviewe efter et struktureret interview-skema. Det er ønsket, at den medicinstuderende forholder sig professionelt nysgerrig og åben under interviewet, der skal omhandle patientens aktuelle sygdom og evt. tidligere sygehistorie samt evt. samarbejde omkring behandlingen.

Hvor foregår optagelserne

Videokameraerne befinder på ”ledelsesgangen” 1. sal. Optagelse vil oftest foregå på det enkelte afsnit. Husk - der skal være personale tilstede i forbindelse med optagelserne.

Afspilning og supervision af videoerne

Afspilningen foregår i undervisningslokalet

 

Klinikker

Ophold i Psykiatrisk speciallægepraksis:
Psykiatrisk klinik Slagelse v/Speciallæge i psykiatri, Rikke Bay-Hansen.

Praktiske informationer

Klinikken er beliggende på adressen:
Ndr. Ringvej 61
4200 Slagelse

Du kan læse mere på klinikkens hjemmeside.   

Du får frokosten betalt, den dag du er her.

Der er normalt patienter fra kl. 8 til kl. 16.30.
Hvis du møder ca. kl. 8.45 vil det være fint. Hvis du kommer fra København passer det med toget fra København H med afgang kl. 7.28.

Dagen i Klinikken

I løbet af dagen vil du være med til både mine og min sygeplejerskes/terapeuts samtaler med patienterne, og jeg vil have afsat ekstra tid, således at vi kan diskutere de forskellige patient cases. Hvis du kommer på dage hvor vi har gruppeterapi vil du også kunne deltage i dette.

Jeg prøver så vidt muligt at lægge en speciallægeerklæring i kalenderen på de dage, hvor I er her. Så får I set et ca. 2 timers patient interview. Jeg vil oftest også have en ny patient på programmet, og I vil så have mulighed for at optage en klinikjournal, og få feedback på den.

Prøveeksamen

Ved prøveeksamen vil I alle deltage under hele seancen, og herved overhøre hinandens eksamen.
I skal alle have skrevet journal på en patient. Der vil være fokus på psykopatologi, overhøring i emnet som sygehistorien lægger op til og diskussion af tilgrænsende spørgsmål.
I skal indbyrdes aftale, hvilket diagnose I skriver på. – Det er hensigtsmæssigt, at diagnoserne fordeler sig mange forskellige diagnoser, således at mest muligt af eksamens pensum bliver berørt.

Eksamen

Eksamensvejledning - Mundtlig eksamen i voksenpsykiatri, børne- og ungdomspsykiatri, neurologi og neurokirurgi efter 4. semester kandidat

Lejlighed F 14

Billede af lejlighed F 14
Der er mulighed for overnatning af fire studenter af gangen. Fra søndag til fredag.

Lejligheden rengøres hver fredag.
Linned hentes på det afsnit man er tilknyttet inkl. en vasketøjssæk som det snavsede linned skal lægge i efter brug.
Husk vasketøjssæk ellers bliver det snavsede ikke fjernet.

Hver enkelt bedes rydde op efter sig selv.

Forplejning

 

Kantinen er åben fra kL. 07.30-08.30 og igen kl.11.00-13.00. I tidsrummet kl. 11.00-12.00 er der tillige åbent for patienter.

Mere info

Rul 1efterår 2019.pdf
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
17.09.13
Opdateret
16.10.19
Link til denne side:
Andre sider under Psykiatriens uddannelsesfunktion for medicinstuderende, læger og psykologer i uddannelse til specialpsykolog i Syd
 

 Kontakt

 

​Uddannelsessekretær

Sekretær Vivi Strange Pedersen
Tlf. 58 53 70 14

vip@regionsjaelland.dk