Søg
 

Læger i Hoveduddannelsesforløb

Relevant information til læger i Hoveduddannelsesforløb (H-stilling).

Elementer i uddannelsesforløbet

Uddannelsesforløbet er sammensat af dagarbejde på sengeafsnit og i ambulant psykiatri samt vagtarbejde  (for)vagter i 8-skiftet rul eller bagvagter i 16-skiftet rul. Forløbet planlægges under hensyntagen til allerede opnåede og manglende kompetencer

Mulighed for metalobs

Under dit uddannelsesforløb vil der være mulighed for at udarbejde en metalobservations erklæring under supervision. 

Vagtværelse - forvagtsfunktion G5

Billede af vagtværenset G5 

Vagtværelse - bagvagtsfunktion G6

 
 

Fokuseret ophold

Mere info

Målbeskrivelse Speciallægeuddannelse i psykiatri 15. pdfLogbog     psykoterapi-dokumentation-master_01[1].pdf

      indledning-og-grunduddannelse[1].pdf

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
17.09.13
Opdateret
11.06.19
Link til denne side:
Andre sider under Psykiatriens uddannelsesfunktion for medicinstuderende, læger og psykologer i uddannelse til specialpsykolog i Syd
 

 Kontakt

 

​Uddannelsessekretær

Sekretær Vivi Strange Pedersen
Tlf. 58 53 70 14

vip@regionsjaelland.dk