Søg
 

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen er for alle borgere, der har brug for en indsats, der involverer flere parter på tværs af sektorer.

​Borgere, der er i kontakt med sundhedsvæsenet skal opleve sammenhæng og koordinerede, samtidige indsatser, uanset hvor og hvornår i forløbet de befinder sig.

 

 

Hvordan arbejdet med sundhedsaftalen i Psykiatrien Region Sjælland er organiseret kan ses af nedenstående information.

 

Udredning af personer med mulige udviklingsforstyrrelser

Kommunernes jobcentre har stillet spørgsmål om, hvem der gør hvad og har hvilket ansvar, når det omhandler sent eller ikke diagnosticerede borgere med mistanke om udviklingsforstyrrelser, fx autismespektrumforstyrrelser eller Aspergers syndrom.

Kommunale Samarbejdsfora for Psykiatri (KSP'er)

Kommunale Samarbejdsfora for Psykiatri (KSP) er det lokale forum for koordinering, implementering og videnspredning mellem sektorerne inden for Psykiatrien.

KSP Psykiatrien Vest

Kommunerne Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Sorø og Slagelse (voksenpsykiatrien).

KSP Psykiatrien Øst

Kommunerne Faxe, Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns (voksenpsykiatrien).

KSP Psykiatrien Syd

Kommunerne Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg (voksenpsykiatrien).

KSP B&U

Kommunalt Samarbejdsforum for børne- og ungdomspsykiatrien i Region Sjælland.

Oprettet
09.01.12
Opdateret
04.12.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 3. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 00
 

 Sundhedsaftale 2019-23

 

Åbner i et nyt vindue "Fælles om bedre sundhed - Sundhedsaftale 2015-18"  

 

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk