Søg
 

Udredning af personer med mulige udviklingsforstyrrelser

Kommunernes jobcentre har stillet spørgsmål om, hvem der gør hvad og har hvilket ansvar, når det omhandler sent eller ikke diagnosticerede borgere med mistanke om udviklingsforstyrrelser, fx autismespektrumforstyrrelser eller Aspergers syndrom.

​Visitationsklinikken i Psykiatrien oplever at måtte tilbagevise henvisninger, idet de ikke lever op til visitationskriterierne, men i stedet bør henvises til praktiserende speciallæge eller henvises til Klinisk Funktion under socialmedicinske ambulatorium på Holbæk Sygehus, som foretager speciallægevurderinger.

På denne baggrund har en arbejdsgruppe under Tværsektorielt Samarbejdsforum for Psykiatri (TSP) udarbejdet et vejledende materiale omkring al udredning af personer med mulige udviklingsforstyrrelser. Materialet består af:

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
15.09.20
Opdateret
15.09.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 3. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk