Søg
 

Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri (TSP)

Formålet med TSP er at sikre en overordnet regional implementering af sundhedsaftalen, herunder sikre et koordineret samarbejde mellem de kommunale
myndigheder, Psykiatrien og almen praksis. Bruger- og pårørendeorganisationer er også repræsenteret i TSP.

Referater

År 2019


Bilag - TSP 22.03.2019
  
  
Pkt 2 - Præhospitalt Center TSP.PPT
  
Pkt 3 - Værktøjskassen udviklingsforstyrrelser.pptx
  
Pkt 4 - Hvorfor er diagnoser vigtige.pptx
  
Pkt 5 - Opfølgningsplan på kommunerunde.pptx
  
Pkt 6 - Statsrevisor beretning Traumatiserede flygtninge.pptx
  
Pkt 8 - Rosa.pptx
  

Medlemmer

Kommunale ledelsesrepræsentanter

 • Faxe Kommune
  Dan Stefan Nielsen, Leder af socialpsykiatrien 
 • Greve Kommune
  Mariann Mikkelsen, Socialchef
 • Guldborgsund Kommune
  Pedro Michael, Chef for Socialområdet 
 • Holbæk Kommune
  Jan Adrian, Leder af Socialpsykiatrisk Center
 • Kalundborg Kommune
  Lars Aarøe Hansen, Voksenspecial- og psykiatrichef
  (Næstformand)
 • Køge Kommune
  Annette Homilius, Chef for Social- og Sundhedsafdelingen 
 • Lejre Kommune
  Lone Lykke Marker, Job- og socialchef 
 • Lolland Kommune
  Bodil Pedersen, Centerlederfor Støtte og Vejledning
 • Næstved Kommune
  Bo Gammelgaard, Centerchef for Handicap og Psykiatri
 • Odsherred Kommune
  Erik Pedersen, Centerchef, Social og Sundhed
 • Ringsted Kommune
  Reinhold Schæfer, Leder af Socialpsykiatrien
 • Roskilde Kommune
  Joy Torpdahl, Socialchef
 • Slagelse Kommune
  Thomas Knudsen, centerchef for Handicap og psykiatri
  Eddie Göttsch, Centerleder i Socialpsykiatrisk Center
 • Sorø Kommune
  Søren Wollesen, Centerchef for handicap og ældre
 • Stevns Kommune
  Tina Mørk, Centerchef for Sundhed og Omsorg
 • Vordingborg Kommune
  Marita Dalsgaard, Psykiatri- og handicapchef

Regionale ledelsesrepræsentanter

 • Psykiatriledelsen
  Michael Werchmeister, Psykiatridirektør
  Søren Bredkjær, Vicedirektør (formand)
  Dorthe Juul Lorenz, Vicedirektør  
 • Kliniske ledelsesrepræsentanter
  Mia Hellelberg Nielsen, Ledende oversygeplejerske, Psykiatrien Syd
  Birgitte Welcher, Ledende overlæge, Psykiatrien Vest
  Praksissektor
  Jan Baggers, Praksiskoordinator
  Frede Lyck, Praksiskonsulent
 • Regionshuset
  Karen Buur Kristiansen, Specialkonsulent i Kvalitet og Udvikling
 • Psykiatriledelsens stab
  Svend Christensen, Udviklingskonsulent/sekretær

Bruger og pårørende organisationer (BPO)

 • Bedre Psykiatri
  Gitte Petersen
  Bjarne Rose Pedersen
  Susanne Larsen
  Erik Ravn (suppleant)                 
 • Depressionsforeningen
  Kasper Tingkær 
 • Angstforeningen
  Marie S. Andersen
 • Alzheimerforeningen 
  Mette Abrahamsen, demenskonsulent
 • LAP
  Hanne Wiingaard
  Paul Bjergager       
 • SIND
  Mogens Nielsen
  Leni Grundtvig
  Per Harvøe
  Ingelise Svendsen 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
09.01.12
Opdateret
08.01.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 3. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 00

 

Kontaktperson

Udviklingskonsulent
Svend Christensen
Tlf. 58 53 60 23
Mail sch@regionsjaelland.dk

 

 Mere info

 

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk