Søg
 

Organisering

Information om hvordan arbejdet med Sundhedsaftalen er organiseret i Psykiatrien Region Sjælland.

Se organisationsdiagrammet i stort format

Sundhedskoordinationsudvalget

Regionsrådet har i samarbejde med kommunalbestyrelserne i regionen nedsat et Sundhedskoordinationsudvalg.
Sundhedskoordinationsudvalget består af repræsentanter fra region, kommuner og almen praksis.  


 

Styregruppen for Sundhedssamarbejde

Styregruppen for Sundhedssamarbejde (SAM) er det øverste administrative niveau i Sundhedsaftalen. SAM varetager den overordnede administrative styring og koordinering på sundhedsområdet på tværs af sygehuse, kommuner og almen praksis.
Styregruppen består af otte medlemmer fra hhv. regioner og kommuner samt to medlemmer fra almen praksis.


Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri (TSP)

Formålet med det Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri er at sikre overordnet regional implementering af sundhedsaftalen herunder at sikre et koordineret samarbejde mellem de kommunale myndigheder og regionen. TSP består af repræsentanter fra regionen og de 17 kommuner samt almen praksis.

Læs mere om Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri


 Tværsektorielt Samarbejdsforum for Børneområdet (TSB)

Formålet med det Tværsektorielle Samarbejdsforum for Børneområdet (TSB) er forum for regionale koordinering, implementering og videnspredning mellem sektorerne inden for børn og unge. TSB er samlende organ fro arbejdet i de kommunale samarbejdsfora for børn og unge (KSP B&U og KSS'er B&U). TSB refererer til Styregruppen for Sundhedssamarbejde. TSB består af repræsentanter fra regionen og kommuner samt almen praksis. 

Læs mere om Tværsektorielt Samarbejdsforum for Børneområdet


Kommunale Samarbejdsfora (KSPV)

KSP er det lokale forum for koordinering, implementering og videnspredning mellem sektorerne inden for Psykiatrien. KSP refererer til Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri. Der er nedsat tre fora for psykiatri på voksenområdet. Deltagerkredsen findes fra  repræsentanter fra lokale ledelser i kommuner, region samt almen praksis.


Kommunalt Samarbejdsforum for Psykiatri på børne- og ungeområdet (KSP B&U)

KSP B&U er det lokale forum for koor​dinering, implementering og videnspredning mellem sektorerne inden for psykiatrien på børne- og ungeområdet. KSB P&U refererer til Tværsektorielt Samarbejdsforum for Børneområdet. Deltagerkredsen findes fra repræsentanter fra lokale ledelser i kommuner, region samt almen praksis.

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
09.01.12
Opdateret
07.01.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 3. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 00

 

Kontaktperson

Udviklingskonsulent
Svend Christensen
Tlf. 58 53 60 23
Mail sch@regionsjaelland.dk

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk