Søg
 

Kommunale Samarbejdsfora for Psykiatri (KSP'er)

Kommunale Samarbejdsfora for Psykiatri (KSP) er det lokale forum for koordinering, implementering og videnspredning mellem sektorerne inden for Psykiatrien.

​KSP refererer til Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri. Der er nedsat tre fora for psykiatri på voksenområdet og ét på Børne- og ungeområdet. Deltagerkredsen findes fra  repræsentanter fra lokale ledelser i kommuner, region samt almen praksis.


 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
12.01.22
Opdateret
12.01.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 3. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk