Søg
 

KSP Psykiatrien Syd

Kommunerne Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg (voksenpsykiatrien).

Med reference til det Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri (TSP) er der nedsat 3 Kommunale Samarbejdsfora for Psykiatri på voksenområdet (KSP). I disse er der ledelsesrepræsentanter fra regionen, kommunale ledelsesrepræsentanter  for hver kommune og 1 repræsentant fra praksissektoren.

Formålet med de Kommunale Samarbejdsfora for voksenpsykiatri (KSP) er, at sikre en lokal implementering af sundhedsaftalen; herunder sikre et koordineret samarbejde mellem de kommunale myndigheder og regionen inden for psykiatri.


Referater

År 2020

 

År 2019


Medlemmer  

 • Psykiatrien Syd
  Ledende oversygeplejerske Mia Hesselberg Nielsen (formand)
  Ledende overlæge Thomas Tellier
  Teamleder Distriktspsykiatrien Pernille Rømer Nielsen
  Teamleder Distriktspsykiatrien Yvonne Guldberg
  Afdelingssygeplejerske S3 Belinda Hansen
  Leder af Centerterapien Helle Andrea Pedersen
 • Næstved kommune
  Afdelingsleder for Misbrugsområdet Anne-Mette Kistrup
  Christina Skovly Odér (Næstved Kommune)
  Kristine Engel (Center for Arbejdsmarked, Næstved Kommune)
 • Vordingborg kommune
  Sygedagpenge og fastholdelse Anette Jersholm (næstformand)
  Psykiatri- og handicapchef Marita Dalsgaard (ad hoc)
  Centerchef Socialpsykiatrien Line Baltzer Hansen
  Souschef Psykiatri og Handicap Pia Haupt Holm
  Jobcenter Anne-Marie Berthram Christensen
  Lars Rene Petersen, Centerleder, Center for Rusmidler
  Sygedagpenge og fastholdelse Goran Kovacic
 • Lolland Kommune
  Teamleder Rusmidler Anika Quist
  Teamleder af Jobcenter Per Grønning Bech
  Teamkoordinator for Visitationen Ann Borggård
  Teamleder i Social-og arbejdsmarked John Frejlev
 • Guldborgsund Kommune
  Center for afhængighed Stine Friis
  Center for afhængighed Rikke Nielsen
  Faglig koordinator Jobcenter Tina Bertelsen
  Koordinator i Center for Afhængighed, Jane Strandgaard Clausen
 • Praksiskonsulent
  Jan Bagger
 • Psykiatriledelsens stab - kontaktperson
  Udviklingskonsulent Svend Christensen

Bruger- og pårørendeorganisationer

 • Alzheimerforeningen
  Karen Fiehn
  Birgit Parkdal
 • Bedre Psykiatri
  Erik Ravn
  Svend Hansen
  Flemming Kurt Larsen
 • LAP
  Hanne Wiingaard
 • SIND
  Mogens Nielsen 
  Peer Skjold Hansen
  Allan Glaumarch

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
10.01.12
Opdateret
08.01.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 3. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 60

 

Kontaktperson

Udviklingskonsulent
Svend Christensen
Tlf. 58 53 60 23
Mail sch@regionsjaelland.dk