Søg
 

KSP Psykiatrien Syd

Kommunerne Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg (voksenpsykiatrien).

Med reference til det Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri (TSP) er der nedsat 3 Kommunale Samarbejdsfora for Psykiatri på voksenområdet (KSP). I disse er der ledelsesrepræsentanter fra regionen, kommunale ledelsesrepræsentanter  for hver kommune og 1 repræsentant fra praksissektoren.

Formålet med de Kommunale Samarbejdsfora for voksenpsykiatri (KSP) er, at sikre en lokal implementering af sundhedsaftalen; herunder sikre et koordineret samarbejde mellem de kommunale myndigheder og regionen inden for psykiatri.


Referater

År 2022


År 2021


Medlemmer  

 • Psykiatrien Syd
  Ledende oversygeplejerske Mia Hesselberg Nielsen (formand)
  Teamleder Distriktspsykiatrien Pernille Rømer Nielsen
  Afdelingssygeplejerske S3 Belinda Hansen
  Leder af Centerterapien Helle Andrea Pedersen
 • Næstved kommune
  Afdelingsleder Center for Socialt Udsatte Christina Skovly Odér
  Afdelingsleder for Misbrugsområdet Anne-Mette Kistrup
  Center for arbejdsmarked Jannie Juul Andersen
 • Vordingborg kommune
  Sygedagpenge og fastholdelse Anette Jersholm (næstformand)
  Socialrådgiver Sygedagpenge og fastholdelse Goran Kovacic
  Psykiatri- og handicapchef Marita Dalsgaard (ad hoc)
  Souschef Psykiatri og Handicap Pia Haupt Holm
  Centerchef Socialpsykiatrien Line Baltzer Hansen
  Souschef Psykiatri og handicap Pia Haupt Holm
  Centerleder Center for rusmidler Lars Rene Petersen
  Hjerneskadekoordinator Louise Clemmensen
 • Lolland Kommune
  Teamleder Rusmidler Anika Quist
  Teamleder af Jobcenter Per Grønning Bech
 • Guldborgsund Kommune
  Centerchef for socialområdet Bodil Pedersen
  Faglig koordinator Jobcenter Tina Bertelsen
  Koordinator i Center for Afhængighed, Jane Strandgaard Clausen
  Center for Afhængighed Rikke Nielsen
 • Praksiskonsulent
  Vakant
 • Psykiatriledelsens stab - kontaktperson
  Udviklingskonsulent Svend Christensen

Bruger- og pårørendeorganisationer

 • Alzheimerforeningen
  Karen Fiehn
  Birgit Parkdal
 • Bedre Psykiatri
  Svend Hansen
  Jennifer Garnett
 • LAP
  Hanne Wiingaard
 • SIND
  Mogens Nielsen 
  Peer Skjold Hansen
  Allan Glaumarch

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
10.01.12
Opdateret
02.02.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 3. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 00

 

Kontaktperson

Udviklingskonsulent
Svend Christensen
Tlf. 58 53 60 23
Mail sch@regionsjaelland.dk

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk