Søg
 

KSP Psykiatrien Øst

Kommunerne Faxe, Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns (voksenpsykiatrien).

Med reference til det Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri (TSP) er der nedsat 3 Kommunale Samarbejdsfora for Psykiatri på voksenområdet (KSP). I disse er der 5 ledelsesrepræsentanter fra regionen, 1-2 kommunale ledelsesrepræsentanter  for hver kommune og 1 repræsentant fra praksissektoren. ​

Formålet med de Kommunale Samarbejdsfora for voksenpsykiatri (KSP) er, at sikre en lokal implementering af sundhedsaftalen; herunder sikre et koordineret samarbejde mellem de kommunale myndigheder og regionen inden for psykiatri.


Referater

BPO = Bruger- og pårørendeorganisationer

År 2022

26.04.2022

År 2021


Medlemmer

 • Psykiatrien Øst
  Janet Baumann Nielsen, Ledende oversygeplejerske 
  Karin Plaep, Afdelingssygeplejerske
  Lise Lotte Jensen, Afdelingssygeplejerske
 • Faxe Kommune
  Dan Stefan Nielsen, Centerleder (næstformand)
  Marianne Kruse, Centerleder for Socialcentret
 • Stevns Kommune
  Tinamaria Götz, Leder af socialpsykiatrien og det specialiserede voksenhandicapområde
  Inge Alterskjær, Psykiatrikoordinator
 • Lejre Kommune
  Diana Fritz, Leder af Sociale tilbud til psykisk handicappede
 • Roskilde Kommune
  Tina Dalby, Områdeleder af dagtilbud, krisecenter og misbrugsbehandling
 • Solrød Kommune
  Nikolaj Bødker, Koordinerende hjemmevejleder
 • Køge Kommune
  Flemming Willadsen
  Gitte Barlach
 • Greve Kommune
  Charlotte Rosenørn-Due, Faglig konsulent​
 • Psykiatriledelsens stab
  Udviklingskonsulent Svend Christensen (Kontaktperson) 

Bruger- og pårørendeorganisationer

 • Bedre Psykiatri
  Tove Wentzel
  Naja Ravn
  Elsebeth Gravgaard​
 • Alzheimerforeningen
  Ingen pt.
 • SIND
  Per Harvøe
  Leni Grundvig
 • LAP
  Preben Lund
  Tina Hesselbjerg
 • ODA (OCD-, Depressions- og Angstforeningerne)
  Musse Rindal

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
11.01.12
Opdateret
04.03.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 3. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 00

 

Kontaktperson

Udviklingskonsulent
Svend Christensen
Tlf. 58 53 60 23
Mail sch@regionsjaelland.dk

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk