Søg
 

KSP B&U

Kommunalt Samarbejdsforum for børne- og ungdomspsykiatrien i Region Sjælland.

​Med reference til det Tværgående Samarbejdsforum for Børneområdet (TSB) er der nedsat et Kommunalt Samarbejdsforum for Børne- og ungdomspsykiatrien (KSP B&U). I dette er der ledelsesrepræsentanter fra regionen, kommunale ledelsesrepræsentanter fra alle kommunerne og  repræsentant fra almen praksis.

Formålet med KSP B&U er, at sikre en lokal implementering af sundhedsaftalen; herunder sikre et koordineret samarbejde mellem de kommunale myndigheder og regionen inden for psykiatri.


Referater

År 2020

 

År 2019

13.12.2019 (pdf)
19.09.2019 (aflyst)
21.06.2019 (pdf)
22.03.2019 (pdf)


Medlemmer   

 • Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri
  Jesper Pedersen, ledende overlæge
  Poul Erik Ravnsmed, ledende oversygeplejerske
  Annette Anbert, psykologfaglig ledende koordinator
  Janne Walløe Vilmar, overlæge, Roskilde
  Peter Fleng Daniel, overlæge, Næstved
 • Sorø kommune
  John Lykke Solfjeld, faglig koordinator PPR
 • Odsherred kommune
  Annette Larsen, familiechef
  Torben Kjeldsen, leder af PPR
 • Kalundborg kommune
  ​​Brian Holm, leder af PPR
 • Slagelse kommune
  Bo Clausen, leder af Pædagogisk udvikling og inklusion
 • Ringsted kommune
  Torben Alsing Øtoft, skoleområdet
 • Holbæk kommune
  Kirsten Petersen, ledende psykolog
  Lisbeth Daugaard-Hansen, teamleder
  Lasse Gulstad, børneområdet
 • Roskilde kommune
  Kristina Mikkelsen, Børn- og ungechef
  Søren Larsen, leder af inklusionscenter 
 • Lejre kommune
  Trine Lundager, souschef, PPR
 • Greve kommune
  Hanne Poulsen, leder
  Isabel Gebuhr, leder af familierådgivningen
 • Køge kommune
  Steen Larsen, ledende PPR psykolog
  Michal Ingvald Engstrand, Behandlingsleder
 • Solrød kommune
  Poul Edvard Larsen, Leder af Børn & Ungerådgivningen
 • Stevns kommune
  Lisbeth Margrethe Fagerli, Psykolog
  Vagn Sørensen, PPR
  Daniel Gottrup, centerchef
 • Guldborgsund kommune
  Lis Hamburger, centerchef
  Lisbeth Sten Jensen, leder psykologisk pædagogisk center
 • Lolland kommune
  Vibeke Fold, PPR leder
  Lotte Christensen, sektorchef
 • Næstved kommune
  Kitt Boel, ledende psykolog, Center for børn og unge
 • Vordingborg kommune
  Dorrit Guttman, chef for Sundhed, børn og familie
  Steen Rønne, Leder af PPR
 • Faxe kommune
  Pia Jannie Frydkær, leder, psykolog
  Karina Nørby, Centerchef for Familie, Social og Beskæftigelse
  Marianne Kruse, centerleder Socialcenteret
 • Praksiskonsulent
  pt. ingen fra almen praksis
 • Sekretariatsfunktion
  Susan Gram Colding, udviklingsmedarbejder, B&U psykiatrien

Bruger- og pårørendeorganisationer

 • Bedre Psykiatri
  Erik Ravn
  Susanne Larsen
  Hanne Marie Nielsen
 • SIND
  Per Harvøe 
 • Landsforeningen af nuværende og tidligere brugere (LAP)
  Hanne Wiingaard 
 • Landsforeningen mod selvskade og spiseforstyrrelser (LMS)
  Ditte Rosenkrands
 • Foreningen børn med angst
  Mia Kristina Hansen

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
11.01.12
Opdateret
03.03.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 3. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 60

 

Kontaktperson

Udviklingskonsulent
Svend Christensen
Tlf. 58 53 60 23
Mail sch@regionsjaelland.dk  

 

 Download