Søg
 

KSP B&U

Kommunalt Samarbejdsforum for børne- og ungdomspsykiatrien i Region Sjælland.

​Med reference til det Tværgående Samarbejdsforum for Børneområdet (TSB) er der nedsat et Kommunalt Samarbejdsforum for Børne- og ungdomspsykiatrien (KSP B&U). I dette er der ledelsesrepræsentanter fra regionen, kommunale ledelsesrepræsentanter fra alle kommunerne og  repræsentant fra almen praksis.

Formålet med KSP B&U er, at sikre en lokal implementering af sundhedsaftalen; herunder sikre et koordineret samarbejde mellem de kommunale myndigheder og regionen inden for psykiatri.


Referater

Å2022


År 2021

  

Medlemmer   

 • Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri
  Jan Kristensen, ledende overlæge
  Poul Erik Ravnsmed, ledende oversygeplejerske
  Annette Anbert, psykologfaglig ledende koordinator
  Janne Walløe Vilmar, overlæge, Roskilde
  Peter Fleng Daniel, overlæge, Næstved
  Ida Jøhnk Kristensen, overlæge Holbæk
 • Sorø kommune
  John Lykke Solfjeld, faglig koordinator PPR
 • Odsherred kommune
  Lene Johansson, leder af PPR
  Helle Mariager, afdelingsleder Børn, Unge og Familier
 • Kalundborg kommune
  Lise Marie Ebdrup, afdrlingsleder PPR
 • Slagelse kommune
  Bo Clausen, leder af Pædagogisk udvikling og inklusion
 • Ringsted kommune
  Anja Resen
  Tau Stokholm
  Pia Hjørtoft
 • Holbæk kommune
  Birgitte Randrup-Thomasen
  Lasse Gulstad
  Nina Thestrup Hansen
 • Roskilde kommune
  Janet Majlund Ring
  Christel Jørgensen 
 • Lejre kommune
  Jacob Vester Tidemann
 • Greve kommune
  Isabel Gebuhr
  Susan Harnow
 • Køge kommune
  Nannett Flamgaard
  Lotte Hasseriis
 • Solrød kommune
  pt. ingen repræsentant
 • Stevns kommune
  Susanne Snej
 • Guldborgsund kommune
  Lisbeth Sten Jensen, leder psykologisk pædagogisk center
 • Lolland kommune
  Vibeke Fold, PPR leder
  Lisa Schmidt-Hansen, Teamleder
  Lotte Christensen
 • Næstved kommune
  Daniel Gottrup
 • Vordingborg kommune
  Lars René Petersen
  Katarina Linck
 • Faxe kommune
  Pia Jannie Frydkær, leder, psykolog
  Anne-Mette Semlov​, familiechef
 • Praksiskonsulent
  pt. ingen fra almen praksis
 • Sekretariatsfunktion
  Dorthe Aage Jensen, B&U psykiatrien

Bruger- og pårørendeorganisationer

 • Bedre Psykiatri
  Susanne Larsen
  Bjarne Rose Pedersen
 • SIND
  ​Mia Kristina Hansen, formand
  Birte Bonde Bendixen
 • Landsforeningen af nuværende og tidligere brugere (LAP)
  Hanne Wiingaard 
 • Landsforeningen mod selvskade og spiseforstyrrelser (LMS)
  Ditte Rosenkrands
 • Foreningen børn med angst
  Mia Kristina Hansen

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
11.01.12
Opdateret
04.05.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 3. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 00

 

Kontaktperson

Udviklingskonsulent
Svend Christensen
Tlf. 58 53 60 23
Mail sch@regionsjaelland.dk  

 

 Download

 

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk