Søg
 

Indsatser som en del af samarbejdet

Projektet vil igangsætte flere forskellige initiativer og aktiviteter som en del af det forebyggende samarbejde.

 Vælg "+" for flere informationer.

Fremskudt medarbejder

I forbindelse med projektet er der en psykiatrisk sygeplejerske tilstede i headspace Roskilde og der er ligeledes to psykiatriske sygeplejersker tilstede i headspace Slagelse.

I Roskilde er den psykiatriske sygeplejerske tilstede 8 timer om ugen og i headspace Slagelse er der to sygpeplejersker på skift tilstede 8 timer ialt. Sygeplejerskerne har en rådgivende, undervisende og eventuelt superviserende funktion for de frivillige medarbejdere i headspace. Sygeplejersken kan ikke henvise til Psykiatrien uden om de normale henvisningsprocedurer, men kan fx opfordre en ung til at henvende sig til Psykiatrisk Akutmodtagelse evt. med hjælp fra en frivillig i headspace.  

Ungepanel

Der blev i foråret 2019 nedsat et ungepanel, hvor målet er, at de unges input skal bidrage til udvikling af forskellige initiativer og aktiviteter. Ungepanelet skal ligeledes give indspark til dataindsamling, undersøgelser og udfordringer, som er relevant at fokusere på. Repræsentanterne i ungepanelet er unge fra headspace, unge fra ”En af Os Ambassadører” samt unge fra uddannelsesinstitutionerne i Roskilde. Hvis man ønsker at blive en del af ungepanelet kan man kontakte headspace Roskilde. 

Ungepanelet mødes tre gange pr. halve år i Roskilde mellem kl. 17 og 20. Og der er altid fuld forplejning. Transport bliver refunderet.

Sociale aktiviteter

Der er igangsat forskellige peer-støttede samværsaktiviteter i headspace Roskilde. Aktiviteterne vil variere, men vil bl.a. bestå af kreative aftener, kulturelle besøg, udendørs aktiviteter, madlavning, musikarrangementer mv.

Alle aktiviteter planlægges med udgangspunkt i at give de unge gode oplevelser og samtaler, som fremmer deres mentale trivsel.  

På grund af Covid-19 har dette været sat i bero men vil starte op igen.

Individuel støtte

Der vil, som en del af de forebyggende aktiviteter, blive etableret Individuel støtte, som skal understøtte den enkelte unge. Aktiviteterne kan være mange, fx motion, besøg i biograf eller museer og lignende.

De enkelte unge vil få tilknyttet en frivillig, som vil støtte op om den unges hverdagsliv og deltage i aktiviteter, som den unge ønsker sig.

På grund af Covid-19 har dette været sat i bero men vil starte op igen.

Konferencer, workshops og formidling

I projektet er der afsat budgetmidler til at afholde konferencer, workshops og til formidling og oplysningsarbejde.

Der er planlagt en konference den 1.oktober 2020 i Slagelse Musikhus om unges trivsel. 

 Læs mere om konferencen 

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
05.04.19
Opdateret
11.09.20
Link til denne side:
Andre sider under Et styrket samarbejde mellem Psykiatrien Region Sjælland og headspace
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 3. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk