Søg
 

Formål og baggrund for projektet

headspace Danmark og Psykiatrien Region Sjælland har i fællesskab opstartet et samarbejdsprojekt. Et projekt finansieret af satspuljemidler.

​Projektet finansieres af satspuljen "Afprøvning af fremskudt regionalt funktion i børne- og ungdomspsykiatrien med i alt ca. 2 millioner".
 
Formålet med projektet er at sikre bedre trivsel hos unge i Region Sjælland, da den regionale sundhedsprofil for Region Sjælland og forskning viser en stigning i antallet af unge, der oplever dårligt mentalt helbred. Projektet skal være med til at forebygge stigningen ved at igangsætte initiativer, som unge borgere kan benytte.
 
headspace er et gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år. Her er ingen problemer for store eller små, og de unge kan tale om alt fra selvværd, uddannelsestvivl og bekymring til destruktive tanker, præstationspres og kærestesorger. Alt foregår på de unges præmisser, og alle unge kan være anonyme, hvis de ønsker det. Rådgivningen er primært båret af frivillige.
 

Målgruppen for projektet er som udgangspunkt børn og unge i alderen fra 12-25 år, som er den samme målgruppe, som headspace henvender sig til. headspace møder unge i mistrivsel – ofte unge, som endnu ikke har/eller slet ikke vil få kontakt til Psykiatrien, men som kan have mange andre problemer. Det er dog muligt for en ung at henvende sig og få støtte i headspace både inden, under eller efter et endt behandlingsforløb i Psykiatrien Region Sjælland. 

headspace sætter også den unge i kontakt med andre instanser som fx. kommuner og egen læge.

Der vil være børn og unge, som efter en udredning i Psykiatrien ikke vurderes til at høre inden for behandlingspsykiatriens målgruppe. Disse børn og unge kan, hvis det skønnes relevant, opfordres til at kontakte headspace i forhold til at få hjælp og støtte.  

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
05.04.19
Opdateret
08.05.19
Link til denne side:
Andre sider under Et styrket samarbejde mellem Psykiatrien Region Sjælland og headspace
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 3. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk