Søg
 

Samarbejdsbeskrivelser - Borgere på Center Lindegården

Psykiatrien Region Sjælland har i samarbejde med bl.a. Københavns Kommunes Socialforvaltning udarbejdet to samarbejdsbeskrivelser om henholdsvis borgere på Center Lindegården og borgere på Lindegårdshusene med en psykisk lidelse og et samtidigt misbrug.

​Der har det seneste år været stor opmærksomhed på regioners og kommuners varetagelse af borgere med psykisk sygdom og samtidigt misbrug og eventuel behandlingsdom. Både de politiske handlinger og iværksættelsen af en række initiativer på administrativt niveau har til formål at tydeliggøre ansvar og understøtte det samarbejde, der er helt afgørende for, at der kan sikres fremadrettede og gode løsninger for både patienter/borgere og deres pårørende samt de ansatte i såvel den regionale behandlingspsykiatri som socialpsykiatrien.
 
To konkrete resultater af denne indsats er er en beskrivelse af samarbejdet mellem Psykiatrien Region Sjælland og Københavns Kommunes Socialforvaltning om borgere på Center Lindegården og en samarbejdsbeskrivelse for borgere på Center Lindegården, Lindegårdshusene, med en psykisk lidelse og et samtidigt misbrug.

Samarbejdsbeskrivelse mellem botilbuddene Boserupvej og Stubberupgård og Psykiatrien Øst

Beskrivelse er udarbejdet i fællesskab mellem Psykiatrien Region Sjælland og botilbuddene Boserupvej og Stubberupgård.

Samarbejdsbeskrivelse for borgere på Center Lindegården, Lindegårdshusene, med en psykisk lidelse og et samtidigt misbrug

Beskrivelsen er udarbejdet i fællesskab mellem Psykiatrien Region Sjælland, Københavns Kommunes Socialforvaltning, Roskilde Kommune og Center Lindegården.

Oprettet
30.05.17
Opdateret
27.03.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 

Psykiatrien Region Sjælland

Udviklingskonsulent
Svend Christensen
Tlf. 58 53 60 23
sch@regionsjaelland.dk