Søg
 

Samarbejdsbeskrivelse mellem botilbuddene Boserupvej og Stubberupgård og Psykiatrien Øst

Beskrivelse er udarbejdet i fællesskab mellem Psykiatrien Region Sjælland og botilbuddene Boserupvej og Stubberupgård.

Samarbejdsbeskrivelsen sætter en klar ramme for samarbejdet og er gjort operationel med beskrivelser bl.a. af, hvad man som medarbejder gør i forskellige situationer, hvordan rollefordelingen er, og hvordan der sættes en relevant aktion i værk. Grundlaget for samarbejdsbeskrivelsen er Region Sjællands Sundhedsaftale.

Samarbejdsbeskrivelsen indeholder først en række indledende afsnit, hvor de overordnede lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer der arbejdes under beskrives, samt hvilke principper og retningslinjer der gælder for kommunikation og sikkerhed.

Herefter er samarbejdsbeskrivelsen struktureret, så en række samarbejdssituationer med udgangspunkt i behandlingsplan, koordinationsplaner og udskrivningsaftaler konkret beskrives.

Afsluttende beskrives en række praktiske forhold omkring henvisninger, ind- og fraflytning mv. botilbuddene Boserupvej og Stubberupgård
og Psykiatrien Øst

Du kan herunder klikke dig ind på afsnit, der er relevante for dig.


Samarbejdsbeskrivelse mellem botilbuddene Boserupvej og Stubberupgård og Psykiatrien Øst

Indledning og formål

Om botilbuddene Boserrupvej og Stubberupgård og Psykiatrien Øst

Botilbuddene Boserupvej og Stubberupgård  
Beboernes rettigheder 
Metoder og personale

Psykiatrien Øst
Distriktspsykiatrisk Team Boserupvej
Psykiatrisk Akutmodtagelse
Sengeafsnit

Kommunikation

Sikkerhed

Patientsikkerhed 
Personalesikkerhed

Forskellige typer af samarbejde mellem medarbejdere på Boserupvej/Stubberupgård og Distriktspsykiatrisk Team Boserupvej

Det daglige samarbejde mellem medarbejdere på Boserupvej/Stubberupgård og Ditriktspsykiatrisk Team Boserupvej 
Det almindelige samarbejde med udgangspunkt i behandlingsplan,   koordinationsplan, udskrivningsaftaler m.v.
Når en borger ikke vil tage sin medicin
Den udadreagerende borger 
Den (akut) dårlige borger (ved forværring af tilstanden)
Borgere med dom til behandling
Den misbrugende borger

Forskellige typer af indlæggelser
Planlagt/frivillig indlæggelse 
Akut henvendelse i Psykiatrisk Akutmodtagelse
Tvangsindlæggelse (rød og gul) 
Indlæggelse i henhold til dom 
Koordinationsplaner/udskrivningsaftaler

Samarbejde i forbindelse med indlæggelse og udskrivning
Ved indlæggelse 
Under indlæggelse
Ved udskrivning 
Efter udskrivning

Diverse praktiske forhold 

Roller i Distriktspsykiatrisk Team Boserupvej

Henvisning til Distriktspsykiatrisk Team Boserupvej

Indflytning og fraflytning
Indflytning
Fraflytning

Blodprøver og EKG

Medicinbestilling

Forhold ved sygdom og ferie

Kontaktoplysninger

Bilag

Beskrivelse af de kommunale ansvarsområder
Hovedregel
Uddybning af begreberne

PSYK-ISBAR


 

 Download en samlet version af samarbejdsbeskrivelsen

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
27.03.20
Opdateret
27.03.20
Link til denne side:
Andre sider under Samarbejdsbeskrivelser - Borgere på botilbuddene Boserupvej og Stubberupgård
 

 Kontakt

 

Psykiatrien Region Sjælland

Psykiatriledelsens stab

Udviklingskonsulent
Svend Christensen
Tlf. 58 53 60 23
sch@regionsjaelland.dk

 

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk