Søg
 

Samarbejdsbeskrivelse mellem Center Lindegården og Psykiatrien Øst

Beskrivelsen er udarbejdet i fællesskab mellem Psykiatrien Region Sjælland, Københavns Kommunes Socialforvaltning og Center Lindegården.

Samarbejdsbeskrivelsen sætter en klar ramme for samarbejdet og er gjort operationel med beskrivelser bl.a. af, hvad man som medarbejder gør i forskellige situationer, hvordan rollefordelingen er, og hvordan der sættes en relevant aktion i værk. Grundlaget for samarbejdsbeskrivelsen er Region Sjællands Sundhedsaftale.

Samarbejdsbeskrivelsen indeholder først en række indledende afsnit, hvor de overordnede lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer der arbejdes under beskrives, samt hvilke principper og retningslinjer der gælder for kommunikation og sikkerhed.

Herefter er samarbejdsbeskrivelsen struktureret, så en række samarbejdssituationer med udgangspunkt i behandlingsplan, koordinationsplaner og udskrivningsaftaler konkret beskrives.

Afsluttende beskrives en række praktiske forhold omkring henvisninger, ind- og fraflytning mv.

Du kan herunder klikke dig ind på afsnit, der er relevante for dig.


Samarbejdsbeskrivelse mellem Center Lindegården og Psykiatrien Øst

Indledning og formål

Om Center Lindegården og Psykiatrien Øst

Center Lindegården 
Beboernes rettigheder 
Metoder og personale

Psykiatrien Øst
Distriktspsykiatrisk Team Lindegården
Psykiatrisk Akutmodtagelse
Sengeafsnit

Kommunikation

Sikkerhed

Patientsikkerhed 
Personalesikkerhed

Forskellige typer af samarbejde mellem medarbejdere på Center Lindegården og Distriktspsykiatrisk Team Lindegården

Det daglige samarbejde mellem medarbejdere på Center Lindegården og Distriktspsykiatrisk Team Lindegården 
Det almindelige samarbejde med udgangspunkt i behandlingsplan,   koordinationsplan, udskrivningsaftaler m.v.
Når en borger ikke vil tage sin medicin
Den udadreagerende borger 
Den (akut) dårlige borger (ved forværring af tilstanden)
Borgere med dom til behandling
Den misbrugende borger

Forskellige typer af indlæggelser
Planlagt/frivillig indlæggelse 
Akut henvendelse i Psykiatrisk Akutmodtagelse
Tvangsindlæggelse (rød og gul) 
Indlæggelse i henhold til dom 
Koordinationsplaner/udskrivningsaftaler

Samarbejde i forbindelse med indlæggelse og udskrivning
Ved indlæggelse 
Under indlæggelse
Ved udskrivning 
Efter udskrivning

Diverse praktiske forhold 

Roller i Distriktspsykiatrisk Team Lindegården

Henvisning til Distriktspsykiatrisk Team Lindegården

Indflytning og fraflytning
Indflytning
Fraflytning

Blodprøver og EKG

Medicinbestilling

Forhold ved sygdom og ferie

Kontaktoplysninger

Bilag

Beskrivelse af de kommunale ansvarsområder
Hovedregel
Uddybning af begreberne

PSYK-ISBAR


 

 Download en samlet version af samarbejdsbeskrivelsen  

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
30.05.17
Opdateret
26.02.18
Link til denne side:
 

 Kontakt

 

Psykiatrien Region Sjælland
Psykiatriledelsens stab
Anne Rhein-Knudsen
Tlf. 58 53 60 46
ark@regionsjaelland.dk