Søg
 

Samarbejdsbeskrivelse for borgere på Center Lindegården, Lindegårdshusene, med en psykisk lidelse og et samtidigt misbrug

Beskrivelsen er udarbejdet i fællesskab mellem Psykiatrien Region Sjælland, Københavns Kommunes Socialforvaltning, Roskilde Kommune og Center Lindegården.

​Udgangspunktet er taget i Sundheds- og ældreministerens brev af 3. juni 2016 om ”Ansvar for misbrugsbehandling af personer, som ud over misbruget har en psykisk lidelse”. Det fremgår heraf, at der grundlæggende skal arbejdes efter den ansvarsfordeling, at det er regionernes opgave at tage ansvar for misbrugsbehandling under indlæggelse, mens den øvrige misbrugsbehandling er kommunernes ansvar at løfte. I praksis er der særligt for denne patientgruppe, et behov for en tæt tværsektoriel koordinering. Om et behandlingstilbud i det enkelte tilfælde side køres sideløbende, tæt koordineret eller i sjældne tilfælde egentlig integreret mellem region og kommune afhænger af situationen og den enkelte borger/patients behov.

Samarbejdsbeskrivelsen definerer indledningsvist de værdier der skal kendetegne samarbejdet, hvorefter der i en række afsnit redegøres for ansvarsfordelingen i henhold til hhv. Sundhedsloven og Serviceloven og hvilke ydelser de involverede parter skal levere i forhold til borgere på Lindegårdshusene, der har en psykisk lidelse og et samtidigt misbrug.

Herefter indeholder beskrivelsen afsnit, hvor også rammerne for det daglige samarbejde skitseres, herunder anvendelsen af de koordinerende indsatsplaner.

Afsluttende beskrives de formelle samarbejdsfora, hvori parterne indgår, og sidst er kort beskrevet og illustreret et flowchart for det ganske komplekse samarbejde.

Til samarbejdsbeskrivelsen er videre udarbejdet en vejledning, der indeholder mere operationelle arbejdsgangsbeskrivelser.


Samarbejdsbeskrivelse for borgere på Center Lindegården, Lindegårdshusene, med en psykisk lidelse og et samtidigt misbrug

Indledning og formål

Grundlæggende værdier for samarbejdet

Ansvarsfordeling i forhold til borgere på Lindegårdshusene, der har en psykisk lidelse og et samtidigt misbrug

Ydelser i relation til målgruppen

Psykiatrien Region Sjælland
Ydelser i Serviceloven ved Center for Rusmiddelbehandling
København

Ydelser i Sundhedsloven ved Center for Alkohol- og
Stofbehandling Roskilde Kommune

Center Lindegårdens, Lindegårdshusenes ansvar og ydelser 
Den alment praktiserende læge 
Borgerens myndighedssagsbehandler (SEL)

Den koordinerende indsatsplan

Rammer for det daglige samarbejde

Samarbejdsfora

Flowchart for samarbejdet

Bilag


 

 Download en samlet version af samarbejdsbeskrivelsen  

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
30.05.17
Opdateret
27.03.20
Link til denne side:
Andre sider under Samarbejdsbeskrivelser - Borgere på botilbuddene Boserupvej og Stubberupgård
 

 Kontakt

 

Psykiatrien Region Sjælland

Udviklingskonsulent
Svend Christensen
Tlf. 58 53 60 23
sch@regionsjaelland.dk
 

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk