Søg
 

Specialiseret botilbudssamarbejde

Botilbudssamarbejde som specialiseret indsats i Region Sjælland

I Psykiatrien Region Sjælland betragtes samarbejdet med og omkring borgere på botilbud som en specialiseret indsats.
 
Satspuljeprojektet RoSa gjorde i et samarbejde mellem Psykiatrien Vest og de seks kommuner i optageområdet – Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø – erfaringer med et tværgående og udkørende botilbudsteam. Erfaringer med et specialiseret botilbudssamarbejde skal fra 2021 udbredes og tilpasses til resten af regionen.
 
Botilbudssamarbejdet vil blive varetaget af specialiserede teams (F-ACT) med et fleksibelt, udgående og opsøgende psykiatrisk behandlingstilbud.
 
RoSa Enheden skal understøtte udvikling og kvalitet i F-ACT teams, der varetager det specialiserede botilbudssamarbejde. 
 

Cases fra projekt RoSa

Fem anonymiserede cases fra satspuljeprojektet RoSa giver billeder på, hvordan et specialiseret botilbudssamarbejde kan se ud. Det skal nævnes, at RoSa’s botilbudsteam ikke havde lægekompetencer og dermed behandlingsansvar:

Casper (pdf)
Jesper (pdf)
Karla (pdf)
Rasmus (pdf)
Rikke (pdf)

 
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
08.05.18
Opdateret
03.03.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
RoSa Enheden, Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 1. sal
4200 Slagelse

Specialkonsulent
Benjamin Lind Kjersgaard
Tlf. 24 98 25 19
belk@regionsjaelland.dk

Specialkonsulent
Esben Sandvik Tønder
Tlf. 93 57 63 10
esbt@regionsjaelland.dk