Søg
 

Specialiseret botilbudssamarbejde

Her finder du information og materiale om botilbudssamarbejdet i Region Sjælland

Botilbudssamarbejdet varetages i Region Sjælland af medarbejdere i F-ACT teams i distriktspsykiatrierne. F-ACT er et fleksibelt, udgående og opsøgende behandlingstilbud.

RoSa Enheden understøtter botilbudssamarbejdet.

Principper for botilbudssamarbejde

En række generiske principper fungerer som pejlemærke for botilbudssamarbejdet i Region Sjælland.


Principperne bygger på forskningsmæssig viden, erfaringer fra Projekt RoSa og fra botilbudsteams i Region Hovedstadens Psykiatri, samt praksiserfaringer fra F-ACT-medarbejdere, der varetager botilbudssamarbejde.

Samarbejdsaftale mellem distriktspsykiatri og botilbud


Beskrivelser af Psykiatrien Vest/Øst/Syd som samarbejdspartner for botilbud og institutioner

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
08.05.18
Opdateret
07.01.22
Link til denne side:
Andre sider under RoSa - Enheden for Relationer og Samarbejde på tværs
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
RoSa Enheden, Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 1. sal
4200 Slagelse

Specialkonsulent
Benjamin Lind Kjersgaard
Tlf. 24 98 25 19
belk@regionsjaelland.dk

Specialkonsulent
Esben Sandvik Tønder
Tlf. 93 57 63 10
esbt@regionsjaelland.dk

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk