Søg
 

RoSa's podcasts

Her finder du podcasts fra RoSa's konferencer

 
Ekspertviden til professionelle hjælpere baseret på faglige oplæg på RoSa's tværsektorielle konferencer og interviews med oplægsholdere.
Episoderne er mellem 7 og 15 min. og kan f.eks. bruges som dialogstartere på personalemøder.

RoSa's podcasts er tilgængelige via Podbean, og kan desuden streames/abonneres på via Spotify samt Google og Apple Podcast.

Samarbejde​

De fire podcasts i serien ”Samarbejde” rummer bidrag fra psykologerne Bo Hejlskov Elvén, Steen Guldager og studerende Sidsel Høgenhaug.

1) Det nødvendige tankeskift
(09.54, MP3)
Bo Hejlskov Elvén er optaget af, hvad der foregår i hovedet på personalet og mener, der kan være brug for tankeskift for at forebygge/håndtere konflikter.

2) Menneskelig faglighed
(12.50, MP3)
Ifølge Steen Guldager er der brug for et tæt samspil mellem det menneskelige og det faglige. Men hvad kan vi forstå ved ’menneskelig faglighed’?​​

3) Støtte til trivsel og tryghed
(10.27, MP3)
Støttende metoder handler, ifølge Bo Hejlskov Elvén, om at skabe en god dag i dag, i morgen og i overmorgen og stable dem til et liv med trivsel og tryghed.

4) Oplevet ensomhed og professionelle relationer​
(14.50, MP3)
Oplevet ensomhed har store negative konsekvenser. Steen Guldager gør rede for problemet, og Sidsel Høgenhaug har erfaring med, hvornår hjælp hjælper.

Psyke og natur, kultur og ånd​

De fire podcasts i serien ”Psyke og natur, kultur og ånd” samler hovedpointer fra RoSa-konferencen med samme overskrift. Der er bidrag fra filosof Anders Dræby, naturvejleder Simon Høegmark, mag.art. og dramatiker Søren Dixen og sygehuspræst Thomas Gudbergsen.

1) Psyke og natur
(13.19, MP3)
Vi har et grundlæggende behov for at føle os forbundet til naturen, og naturen kan have betydning for vores psykiske velbefindende. 

2) Psyke og kultur​
(12.59, MP3)
I dette afsnit skal det handle om kreativitetens betydning for recoveryprocesser og om paralleller mellem den kreative proces og recoveryprocessen.

3) Psyke og ånd
(13.39, MP3)
Hvilken betydning har åndsdimensionen for mennesker med psykiske lidelser, og hvordan finder den plads i et overvejende naturvidenskabeligt behandlingssystem?

4) Genforbindelse til natur, kultur og ånd
(14.44, MP3)
Afsnittet handler om sammenhængen mellem manglende forbundethed og psykisk lidelse og om natur, kultur og ånd som vigtige områder at være forbundet til.

Recovery og deltagelse

De fem podcasts i serien ”Recovery og deltagelse” samler hovedpointer fra programleder Lisa Korsbek og chefkonsulent Agnete Neidels oplæg på RoSa’s recoverykonference.
 

1) Recovery for real
(12.22, MP3)
Programleder Lisa Korsbek ser på de historiske rødder bag recovery og på udviklingen frem til i dag, hvor vi stadig arbejder med at komme i mål med recovery-orienteret praksis.

2) Sygdomsindsigt og personlig recovery
(7.55, MP3)
I dette afsnit skal det handle om det komplekse forhold mellem sygdomsindsigt og personlig recovery. Sygdomsindsigt kan både fremme og hæmme personlig recovery.

3) Deltagelse, social kapital og recovery
(12,32, MP3)
Ulighed i social kapital giver forskellige forudsætninger for deltagelse i verden – og dermed også for personlige recovery-processer.

4) Når hjælpesystemer står i vejen for deltagelse
(8.59, MP3)
Det skal handle om det paradoks, at hjælpesystemer, sat i verden for at understøtte recovery, risikerer at stå i vejen for deltagelse i verden.

5) Deltagelse uden for hjælpesystemerne
(13.59)
Hvad kræver det af professionelle og af ledelser, hvis det skal lykkes at understøtte deltagelse i verden uden for hjælpesystemerne? 

Udvikling og motivation

De fem podcasts i serien "Udvikling og motivation" samler hovedpointer fra psykolog Susan Harts og professor Noemi Katznelsons oplæg på RoSa’s temadag om motivation, resonans og udvikling.

1) Den brugervenlige hjerne og udviklingsperspektiver 
(10.02, MP3)
En podcast om det komplekse samspil mellem arv og miljø, og hvordan vi mennesker er udstyret med en brugervenlig hjerne, der gør udvikling mulig.

2) Følelsesmæssig udvikling når musikken mellem os spiller 
(10.47, MP3)
Følelsesmæssig udvikling sker i relationelle samspil, og her er synkronisering, mødeøjeblikke og samregulering vigtige nøgleord.

3) Symmetrisk relation og asymmetrisk ansvar 
(10.01, MP3)
Psykolog Susan Hart ser i denne podcast nærmere på relationen mellem den professionelle og den, der modtager hjælp.

4) Hvad gør vi, når sprog ikke slår til? 
(9.53, MP3)
Hvordan kan professionelle være med til at skabe motivation hos borgere, der ikke profiterer af dialogbaserede interventioner? Og hvilken funktion kan leg have i forhold til menneskers udvikling?

5) Motivation skabes i interaktion med omverdenen
(13,27, MP3)
Motivation er en dynamisk størrelse, som produceres der, hvor mennesker interagerer med deres omverden. 

Konflikter og afmagt

De fem podcasts i serien "Konflikter og afmagt" samler hovedpointer fra psykologerne Bo Hejlskov Elvén og Dorthe Birkmoses oplæg på RoSa’s temadag om vold, trusler og afmagt.
 
   

Psykisk lidelse og rusmidler

Fire podcast-episoder samler op på hovedpointer fra psykolog og VISO-ekspert Steen Guldagers oplæg på projekt RoSa's temadag om psykisk lidelse og rusmidler.
 
 
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
04.12.18
Opdateret
11.02.22
Link til denne side:
Andre sider under RoSa - Enheden for Relationer og Samarbejde på tværs
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
RoSa Enheden, Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 1. sal
4200 Slagelse

Specialkonsulent
Benjamin Lind Kjersgaard
Tlf. 24 98 25 19
belk@regionsjaelland.dk

Specialkonsulent
Esben Sandvik Tønder
Tlf. 93 57 63 10
esbt@regionsjaelland.dk

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk