Søg
 

RoSa - Relationer og Samarbejde på tværs

Et projekt, der skal sikre borgere på kommunale døgn- og botilbud mere stabile og sammenhængende forløb ved at styrke samarbejdet mellem sektorer

​Psykiatrien Vest og Slagelse Kommune har sammen udviklet og pilottestet en samarbejdsmodel, der skal sikre borgere på kommunale døgn- og botilbud mere stabile og sammenhængende forløb og forebygge trussels- og voldsepisoder.

Samarbejdsmodellen er i 2019 blevet udbredt til de fem øvrige kommuner i Psykiatrien Vests optageområde: Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. Nedenfor kan du læse mere om de forskellige initiativer i samarbejdsmodellen.

RoSa's botilbudsteam

RoSa's tværgående og udkørende botilbudsteam består af en peer-indsats og en sygeplejefaglig indsats

Forløb med koordinerende indsatsplan

På denne side kan du hente den koordinerende indsatsplan samt understøttende redskaber.

Virtuelle møder

Virtuelle møder giver mulighed for at deltage i møder på trods af fysiske afstande.

Samarbejdsmodel

På denne side finder du projektets samarbejdsmodel med beskrivelser af indsatser og arbejdsgange.

RoSa's film

Her finder du en film om resonans og samarbejdet mellem borgere og fagprofessionelle.

RoSa's podcasts

Her finder du podcasts fra projekt RoSa's temadage

Fælles skolebænk

Her finder du lydoptagelser, artikler og præsentationer fra projektets temadage.

Baggrundsmateriale

På denne side finder du baggrundsmateriale som projektbeskrivelse, værdistrømanalyse og styregruppereferater.

Oprettet
08.05.18
Opdateret
03.09.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
RoSa - Relationer og Samarbejde på tværs
Fælledvej 6
Bygning 3, 1. sal
4200 Slagelse

Projektleder
Benjamin Lind Kjersgaard
Tlf. 24 98 25 19
belk@regionsjaelland.dk

Projektmedarbejder
Esben Sandvik Tønder
Tlf. 93 57 63 10
esbt@regionsjaelland.dk

Projektmedarbejder
Heidi Lindtoft Christiansen
Tlf. 25 16 43 88
hchrist@regionsjaelland.dk

Projektsygeplejerske
Birgit Hesk-Møller
Tlf. 93 57 67 51
birhm@regionsjaelland.dk