Søg
 

RoSa - Enheden for relationer og samarbejde på tværs

En enhed, der bidrager til udvikling og kvalitet i det tværsektorielle samarbejde med særligt fokus på botilbudsområdet.

​’RoSa – Enheden for Relationer og Samarbejde på tværs’ understøtter udvikling og kvalitetssikring af et specialiseret botilbudssamarbejde i Region Sjælland.

RoSa Enheden har desuden fokus på læring og udvikling af et fælles ”vi” på tværs af sektorer, bl.a. gennem fælles skolebænk-konferencer og formidling af viden gennem podcasts, film mv.
 
Enheden bygger på et fundament af viden og erfaringer fra satspuljeprojektet RoSa (2017-2020) – et samarbejdsprojekt mellem Psykiatrien Vest og de seks kommuner i optageområdet med det overordnede formål at sikre mere stabile og sammenhængende forløb for borgere på kommunale botilbud.
 
Læs mere om satspuljeprojektet RoSa i denne opsamlingsartikel:
"Nye toner i det tværsektorielle samarbejde" (pdf)
 

Specialiseret botilbudssamarbejde

Botilbudssamarbejde som specialiseret indsats i Region Sjælland

Forløb med koordinerende indsatsplan

Her kan du hente den koordinerende indsatsplan samt en vejledning til denne.

RoSa's film

Her finder du dokumentarfilmen 'Sine' samt film om forløb med koordinerende indsatsplan og om resonans i samarbejdsrelationer.

RoSa's podcasts

Her finder du podcasts fra RoSa's konferencer

Fælles skolebænk

RoSa’s fælles skolebænk giver mulighed for at mødes og blive klogere sammen og styrke relationer på tværs af sektorer

Samarbejdsmodel (2017-2020)

Her finder du den samarbejdsmodel for botilbudssamarbejde, der blev udviklet i regi af satspuljeprojektet RoSa (2017-2020)

Projekt RoSa (2017-2020)

På denne side finder du baggrundsmateriale vedr. projektstart og –afslutning, styregruppe, referencegruppe og artikler, præsentationer og lydoptagelser fra fælles skolebænk for satspuljeprojektet RoSa (2017-2020)

Oprettet
08.05.18
Opdateret
11.08.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
RoSa Enheden, Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 1. sal
4200 Slagelse

Specialkonsulent
Benjamin Lind Kjersgaard
Tlf. 24 98 25 19
belk@regionsjaelland.dk

Specialkonsulent
Esben Sandvik Tønder
Tlf. 93 57 63 10
esbt@regionsjaelland.dk

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk