Søg
 

Regionsfunktioner - Børne- og Ungdomspsykiatri

Oversigt over regionsfunktioner i Børne- og Ungdomspsykiatri - Psykiatrien Region Sjælland.

Regionsfunktioner - Børne-og Ungdomspsykiatri
Skizofreni hos børn og unge
12 år og ældre
 
 
 
Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri
Ungdomspsykiatrisk afsnit U1 - Roskilde

Affektive lidelser, angst og OCD

 

 

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri
Ungdomspsykiatrisk afsnit U1 - Roskilde

Psykiatriske tilstande med komplicerende mental retardering, hvor udredning og/eller behandling er særlig vanskelig fx pga. adfærdsproblemer eller kommunikative vanskeligheder. 

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri
Ungdomspsykiatrisk afsnit U1 - Roskilde

Komplekse neuropsykiatriske tilstande indenfor ADHD, autismespektrumforstyrrelse og Tourettes syndrom. Funktionen varetages i tæt samarbejde med relevant somatisk speciale.

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri
Børnepsykiatrisk afsnit U3 - Roskilde

Spiseforstyrrelser hos patienter på 12 år og ældre. Funktionen varetages i tæt samarbejde med relevant somatisk speciale.

Afdeling for Børne – og Ungdomspsykiatri
Center for Spiseforstyrrelser U2 - Roskilde
Center for Spiseforstyrrelser, klinik - Roskilde

Spæd- og småbørnspsykiatri, 0-3 år (inkl.). Spæd- og småbørnspsykiatri omfatter 0-3 årige børn med psykiske forstyrrelse, 0-3 årige børn af psykisk syge forældre samt gravide med svær psykisk sygdom (med henblik på forberedelse af behandlingsalliance). Funktionen skal varetages i tæt samarbejde med relevant somatisk speciale.

Afdeling for Børne – og Ungdomspsykiatri
Børne- og Ungdomspsykiatrisk klinik - Roskilde

Somatoforme tilstande. Funktionen varetages i tæt samarbejde med relevant somatisk speciale. Afdeling for Børne – og Ungdomspsykiatri
Klinik for Psykoterapi og Selvmordsforebyggelse

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
08.03.16
Opdateret
05.03.20
Link til denne side:
Andre sider under Regionsfunktioner
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 3. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk