Søg
 

Manual for psykoedukation - Skizofreni eller anden psykose

Manual for psykoedukation til patienter med skizofreni eller anden psykose. Her finder du også de bilag, der hører til manualen.

​Du kan tilpasse materialet og fx redigere i PowerPoint, så indholdet passer til den gruppe/patient, du skal undervise, eller den session, du har planlagt. Du skal blot gemme det på din egen PC/drev. Derefter kan du tilrette det. Du kan altid finde den fælles version – ”master-udgaven” - på denne side.


Manualen

Manual for psykoedukation til patienter med skizofreni eller anden psykose og deres pårørende (pdf)


Kursusfoldere og invitation

Invitation – brev (word)Folder til patienter (pdf) Folder til pårørende (pdf)Vejledning til udarbejdelse af foldere i x-media (pdf)


Bilag vedrørende evaluering

Feedbackskema (pdf)

Beskrivelse af evalueringsmetoden (pdf)


Materiale og metoder til temaerne i manualen

Tema: Introduktion til forløbet samt stress og sårbarhed

PowerPoint til Introduktion til forløbet samt stress og sårbarhed  Enkel kommunikation (pdf)Enkle regler (pdf)

Tema: Psykoser og skizofreni

PowerPoint til Psykoser og skizofreni 

Tema: Behandling

PowerPoint til Behandling Spørgsmål du kan drøfte med din læge (pdf)Forslag til at gøre det lettere at huske og tage medicinen (pdf)Fordele ved at tage medicin (pdf)

Tema: Mestring af symptomer

PowerPoint til Mestring af symptomer Eksempel på kriseplan (Word)

Tema: Loven og dine rettigheder

PowerPoint til Loven og dine rettigheder

Tema: Sundhed og livsstil

PowerPoint til Sundhed og livsstil 

Tema: Relationer og recovery

Netværksskema (Word)
Forskellige niveauer for åbenhed i samtalen (Word)

Valgfrit tema og evaluering


Særligt forløb for familie og netværk

PowerPoint: Pårørendeundervisning I  PowerPoint: Pårørendeundervisning II 


 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
24.09.12
Opdateret
25.07.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 3. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 00
 

 Kontaktperson

 

Specialkonsulent
Lotte Risak Asp
Tlf. 58 53 60 42
Mail lrap@regionsjaelland.dk 

 

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk