Søg
 

Manual for psykoedukation - Emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse

Manual for psykoedukation for sygdomsområdet emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse. Her finder du også de bilag, der hører til manualen

​Du kan tilpasse materialet og fx redigere i PowerPoint, så indholdet passer til den gruppe/patient, du skal undervise, eller den session, du har planlagt. Du skal blot gemme det på din egen PC/drev. Derefter kan du tilrette det. Du kan altid finde den fælles version – ”master-udgaven” - på denne side.

Der vil være enkelte af de bilag, der er linket til i manualen, der kun kan åbnes via Region Sjællands intranet. Disse er markeret med [I].


Manualen

Manual for psykoedukation til patienter med Emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse og deres pårørende (pdf)


Kursusfoldere og invitation

Invitation – brev (word)Folder om psykoedukation til patienter (pdf) Folder om psykoedukation til pårørende (pdf) 


Bilag vedrørende evaluering

Skema til slutevaluering (pdf)


 

Materiale og metoder til temaerne

Tema 1: Introduktion til forløbet og recovery

PowerPoint til tema 1: Introduktion samt stress og sårbarhed  PowerPoint Værktøjskasse til tema 1 (pdf)Gruppekontakt (word)

Tema 2: Hvad er emotinel ustabil personlighedsforstyrrelse?

PowerPoint til tema 2: Hvad er emotionelt ustabil personlighedsstruktur?PowerPoint Værktøjskasse til tema 2Liste over supplerende litteratur (pdf)Sikkerhedsplan (word) 

Tema 3: Angst og depression

PowerPoint til tema 3: Angst og depressionPowerPoint Værktøjskasse til tema 3    

Tema 4: Regulering af følelser

PowerPoint til tema 4: Regulering af følelserPowerPoint Værktøjskasse til tema 4Holde ud-færdigheder - uddelingskopier (pdf) [I]  

Tema 5: Relationer og kommunikation 

PowerPoint til tema 5: Kommunikation og relationerPowerPoint Værktøjskasse til tema 5Netværksskema med vejledning (pdf)

Tema 6 : Behandling


Særligt forløb for familie og netværk  

PowerPoint til særligt forløb for pårørendeundervisning   Liste over supplerende litteratur (pdf)PowerPoint Værktøjskasse - pårørende


 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
26.03.13
Opdateret
25.07.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 3. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 00
 

 Kontaktperson

 

Specialkonsulent
Lotte Risak Asp
Tlf. 58 53 60 42
Mail lrap@regionsjaelland.dk 

 

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk