Søg
 

IPS projektet

IPS - Individuelt planlagt job og uddannelse med støtte.
Et projekt der løber i perioden september 2020 til september 2023.IPS - et styrket samarbejde mellem Psykiatrien Region Sjælland og Jobcentrene i kommunerne om en fælles beskæftigelsesindsats, der støtter personer med alvorlig psykisk sygdom til at opnå og fastholde ordinær beskæftigelse eller uddannelse. 

Formål og baggrund

Formålet med projektet er at personer med psykiske lidelser støttes til at arbejde på det ordinære arbejdsmarked eller til at starte på en uddannelse.

Deltagerkommuner

Oversigt over hvilke kommuner, der deltager i projektet.

Organisering

Organisering af IPS projektet.

Information målrettet IPS konsulenter og behandlere

Information til IPS konsulenter og behandlere.

Information målrettet patienter

Informationer om selve forløbet, hvis man er med i IPS projektet.

Oprettet
05.11.20
Opdateret
13.01.23
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
​IPS Projektet
Projektleder
Johannes Patursson
Slagelse kommune
johaj@slagelse.dk

Projektkoordinator
Emilie Skytte Skov
Slagelse kommune
emsko@slagelse.dk

Specialkonsulent
Svend Christensen
Psykiatrien Region Sjælland
sch@regionsjaelland.dk
 

 Kontaktpersoner

 
 

 Status IPS

 
 

 Artikel

 
 

 IPS folder borger

 
 

 IPS folder virksomhed

 

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk