Søg
 

Organisering

Organisering af IPS projektet.

​Samarbejdet om IPS-forløb i Region Sjælland tager afsæt i det enkelte jobcenter og Psykiatriens organisering og ansvar for hhv beskæftigelsesindsatsen og den psykiatriske behandling.
Der er 17 kommuner og 3 psykiatriske distrikter i Regions Sjælland (som er hhv. Østsjælland, Sydsjælland og Vestsjælland).

De kommuner som ønsker at tilbyde IPS-forløb til deres egne borgere gør det i samarbejde med den psykiatri, som dækker et større kommunalt optagerområde. Derfor organiseres IPS-samarbejdet på tværs af kommunerne i 3 klynger, svarende til de 3 psykiatriske distrikter. Derved matcher vi projektet til de interne referencesystemer i begge sektorer og undgår derved at skabe behov for nye tværgående samarbejdsfora mellem sektorerne.
 
Pointen er samtidig, at IPS-indsatsen bliver en integreret del af den daglige drift i både jobcenteret og i Psykiatrien.
 
Fordelen for Psykiatrien består i, at samarbejdet med kommunerne  følger den samme klinisk anerkendte metode og foregår efter en fælles procedure og aftaler omkring kommunikation, møder og kontakter på tværs og omfattende de fleste kommuner i regionen.
 
Det vil ligeledes være en fordel for den enkelte kommune, at der samarbejdes om implementering, uddannelse i metoden, supervision, opfølgning og læring på tværs. Den enkelte kommune behøver som udgangspunkt, derfor kun at udpege medarbejderressourcer til opgaven, og disse bevarer deres organisatoriske og ledelsesmæssige tilknytning i jobcentret.

 
 

Referencegruppe

  • Jobforum Region Sjælland og
  • Temagruppen Voksne med Psykisk Sygdom

Styregruppe

  • Dorthe Juul, Vicedirektør Psykiatrien Region Sjælland
  • Jens Folman, Social- og jobchef, Solrød Kommune
  • Lotte Horsholt, Kontorchef STAR
  • Mads Thuneberg, Fondsrådgiver Den AP Møllerske Støttefond
  • Henriette Holmskov, Professionshøjskolen Absalon (observatør)

Projektledelse

  • Chefkonsulent Johannes Patursson, Slagelse kommune
  • Projektkoordinator Emilie Skytte Skov, Slagelse kommune

Klynger (Øst,  Vest og Syd)

 

Klynge Øst Klynge Vest ​Klynge Syd
KSP Øst
Jobcenter Køge
Jobcenter Solrød
Jobcenter Stevns
Jobcenter Faxe
Jobcenter Roskilde
Jobcenter Greve


KSP Vest
Jobcenter Odsherred
Jobcenter Ringsted
Jobcenter Kalundborg
Jobcenter Holbæk
Jobcenter Slagelse​KSP Syd
Jobcenter Lolland
Jobcenter Guldborgsund
Jobcenter Vordingborg
Jobcenter NæstvedIPS Team (Øst, Vest og Syd)

 

Klynge Øst Klynge Vest Klynge Syd
14 Kommunale IPS
Konsulenter og  9
Psykiatriske sygeplejersker
15 Kommunale IPS
Konsulenter og 10
Psykiatriske sygeplejersker
​11 Kommunale IPS Konsulenter og 7
Psykiatriske sygeplejersker
   

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
05.11.20
Opdateret
01.06.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
​IPS Projektet
Projektleder
Johannes Patursson
Slagelse kommune
johaj@slagelse.dk

Projektkoordinator
Emilie Skytte Skov
Slagelse kommune
emsko@slagelse.dk

Specialkonsulent
Svend Christensen
Psykiatrien Region Sjælland
sch@regionsjaelland.dk

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk