Søg
 

Information målrettet patienter

Informationer om selve forløbet, hvis man er med i IPS projektet.

 

​IPS står for Individuelt Planlagt Job eller uddannelse med Støtte.

IPS er udviklet til at hjælpe mennesker med psykiske lidelser i gang med job eller uddannelse.

I IPS arbejder vi ud fra disse 7 principper:

 1. Udgangspunkt i kandidatens ønsker. Vi mener, at din største chance for at komme i job eller uddannelse og fastholde det, er, hvis du arbejder eller uddanner dig inden for et område, der interesserer dig.
 2. Hurtig jobsøgning eller uddannelsesstart. Vi starter hurtigt efter inklusion i IPS. Der arbejdes sideløbende på at afhjælpe evt. forhindringer. Men forhindringer skal altså ikke først ryddes af vejen forud for job eller uddannelse, sådan som det traditionelt har været gjort.
 3. Ordinær ansættelse eller uddannelse. Vi arbejder hen imod ordinær ansættelse eller uddannelse for dig, frem for eksempelvis praktik.
 4. Ingen eksklusion. Hvis du er motiveret for at arbejde eller uddanne dig, tror vi på, at du kan. Det er uanset hvilken sygehistorie, symptomer, misbrug, tidligere kriminalitet eller andet, du har med dig.
 5. Integreret beskæftigelses og behandlingsindsats. IPS-konsulenten samarbejder tæt med behandlerteamet – som for eksempel din kontaktperson i psykiatrien.
 6. Vejledning om tilskud. Din IPS-konsulent informerer om, hvordan dine offentlige ydelser eller tilskud påvirkes, når du begynder i job eller uddannelse. Dette er for at sikre, at du kender de økonomiske konsekvenser ved de valg, du træffer.
 7. Individualiseret støtte. Ved ansættelse udarbejdes en individuel plan, og støtten fortsætter i op til et år.
 

Film om IPS

 

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/v.ihtml/player.html?token=8c863e74469f27f573675cc8969fa4a5&source=embed&photo%5fid=60422522">

 

Hvilke kommuner er med ?

 
 

Er IPS relevant for dig?

 
Der er følgende krav, for at du kan få mulighed for at deltage i IPS:
 1. Du bor i en af de 15 kommuner.
 2. Du er tilknyttet Psykiatrien Region Sjælland, og i gang med et behandlingsforløb og enten på kontant-/uddannelseshjælp, fleksjobberettiget eller integrationsydelse.
 3. Du vil gerne i gang med at arbejde eller i uddannelse.
 4. Du vil gerne i gang hurtigst muligt - helst inden for en måned.

 

Hvordan kommer du med i et IPS-forløb

 1. Kontakt os direkte via din behandler i psykiatrien eller din sagsbehandler i jobcenteret, og hør nærmere.
 2. Hvis IPS forløb er det rigtige for dig, får du en IPS konsulent tilknyttet som vil hjælpe dig helt konkret i gang med at komme i job eller i uddannelse ud fra dine ønsker​.
 3. Du vil løbende modtage sparring fra din Jobcenter-/IPS-konsulent, og du kan tage kontakt til konsulenten, når du har behov for det.
 4. Når vi sammen vurderer, at du er godt i gang med dit job eller din uddannelse, afsluttes kontakten med IPS.
 

Information om selve forløbet

IPS er en beskæftigelsesindsats, der støtter personer med alvorlig psykisk sygdom til at opnå og fastholde ordinær beskæftigelse eller uddannelse.
I sin enkelthed tager IPS afsæt i borgernes erfaringer, interesser og kompetencer for at sikre det gode match på arbejdsmarkedet. 
 
Som deltager får man hjælp til at undersøge jobmuligheder samtidig med at den psykiatriske behandling pågår. Og indsatsen baserer sig på et tæt samarbejde mellem IPS-konsulenten og de psykiatriske behandlere. IPS-konsulenten mødes ugentligt med behandlerne i Psykiatrien og møderne med borgerne foregår ligeledes i Psykiatrien. Det sker både for at sikre behandlernes støtte og opbakning til deltagernes jobforløb, og for at IPS-konsulenten kan få kendskab til de kliniske faktorer, der kan være relevante i forhold til job og arbejdstid mm.

 

 

Ønsker du at vide mere ?

Kontakt din behandler i Psykiatrien, hvis du er interesseret i at vide mere om IPS forløbet. 
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
05.11.20
Opdateret
14.06.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
​IPS Projektet
Projektleder
Johannes Patursson
Slagelse kommune
johaj@slagelse.dk

Projektkoordinator
Emilie Skytte Skov
Slagelse kommune
emsko@slagelse.dk

Specialkonsulent
Svend Christensen
Psykiatrien Region Sjælland
sch@regionsjaelland.dk
 

 Download folder

 

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk