Søg
 

Organisering, opgaver og sammenhæng

​Der er cirka 20-25 ansatte i Bakkehuset. Tilbuddet i Bakkehus gælder for alle kommuner i Region Sjælland.

Nogle af medarbejderne fra Børne- og Ungdomspsykiatrien er ansat på fuld tid - andre er udlånt deltid fra døgnafsnit og ambulante klinikker. Forventningen er, at dette skaber sammenhæng og overbringer viden og erfaringer fra Bakkehuset ud i de psykiatriske afsnit og den anden vej: fra afsnittene og ind i Bakkehus.

De kommunale socialrådgivere beskæftiger sig med generel vejledning og rådgivning – uden at have myndighedsansvar (1) . Socialrådgiverne koordinerer med hjemkommuner og andre relevante samarbejdspartnere – fx egen læge, skoler, uddannelsesinstitutioner. Dette sker i samarbejde med det tværfaglige personale fra børne- og ungdomspsykiatrien (psykiater, psykologer, sygeplejersker, pædagoger, skolelærer, lægesekretær). Der kan fx være igangværende handleplaner i kommunalt regi, i psykiatrien eller hos egen læge. Dette skaber medarbejderne i Bakkehuset overblik over, når de modtager en ny borger/familie.

Forventningen er, at nogle borgere kan afsluttes efter en enkelt samtale i Bakkehuset, mens andre skal tilbydes længere forløb. Dette kan foregå i Bakkehuset eller efter en faglig vurdering ved udkørende besøg samt koordinering mellem sektorerne på netværksmøder, via telefon, video eller mail.


(1) De arbejder efter §11 i serviceloven – dvs. generel vejledning uden myndighedsansvar

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
03.01.19
Opdateret
02.05.22
Link til denne side:
Andre sider under Bakkehuset - den tværsektorielle enhed
 

 Kontakt

 
Bakkehuset - den tværsektorielle enhed
Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri
Toftebakken 1A
4000 Roskilde
Tlf. 58 53 81 50
Postadresse:

Smedegade 16

4000 Roskilde


Åbningstider:
Hverdage kl. 8.00 -22.00
Weekend kl. 10.00-22.00
Helligdage lukket

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk