Søg
 

Formål og baggrund

Formålet med projektet i Bakkehuset er at skabe en øget sammenhæng i forløb, at koordinere mellem sektorerne og at forebygge akutte indlæggelser hos børn og unge med psykiske vanskeligheder.

​Formålet med projektet i Bakkehuset er at skabe en øget sammenhæng i forløb, at koordinere mellem sektorerne og at forebygge akutte indlæggelser hos børn og unge med psykiske vanskeligheder. I Bakkehuset samles overgangen mellem kommunal service og regional/psykiatrisk behandling.

Målgruppen er børn og unge og deres familier, som har henvendt sig i Psykiatrisk Akutmodtagelse (PAM), men som ikke umiddelbart skal indlægges akut. Tilbuddet gælder for børn og unge fra alle 17 kommuner i Region Sjælland, når der er alvorlige tegn på mistrivsel eller begyndende psykisk sygdom.

En akut indlæggelse kan være nødvendig efter en henvendelse i PAM. Men erfaringen fra børne og ungdomspsykiatrien er, at planlagte forløb giver bedre forløb og højere tilfredshed end akutte forløb.

Det er vigtigt at understrege, at projektet ikke er udtryk for en ny henvisningsprocedure til børne- og ungdomspsykiatrien.

En forudsætning for at få et tilbud/en samtale i Bakkehuset vil være, at familien/den unge giver samtykke til, at sektorerne udveksler information med hinanden.

I Bakkehuset arbejder både kommunale socialrådgivere samt tværfagligt personale fra børne- og ungdomspsykiatrien. Socialrådgiverne er deltidsansatte i Bakkehuset og delvist i hhv. Roskilde og Kalundborg kommuner. Fordi der er flere faggrupper under samme tag, kan disse arbejde med alle aspekter af barnets/den unges hverdagsliv og tage kontakt til de rette fagpersoner, der kan understøtte bedre trivsel.

Projektet finansieres af tre satspuljer:

  • Afprøvning af en fremskudt regional funktion (ca. 30 mio. kr.)
  • Forløbsprogrammer (ca. 5 mio. kr.)
  • Styrket indsats for spiseforstyrrede og selvskadende (ca. 5 mio. kr. - kun regionale midler)

Midlerne fra alle tre puljer er slået sammen i én tværsektoriel enhed: Bakkehuset, i Roskilde. Der er ca. 20 årsværk i projektet og en samlet økonomi på omkring 40 mio. kroner.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
03.01.19
Opdateret
02.12.20
Link til denne side:
Andre sider under Bakkehuset - den tværsektorielle enhed
 

 Kontakt

 
Bakkehuset - den tværsektorielle enhed
Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri
Toftebakken 1A
4000 Roskilde
Tlf. 58 53 81 50
Postadresse:

Smedegade 16

4000 Roskilde


Åbningstider:
Hverdage kl. 8.00 -22.00
Weekend kl. 10.00-22.00
Helligdage lukket

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk