Søg
 

DIT team - Dialektisk, Intensivt, Tværsektorielt team

Et tværsektorielt udekørende team, der tilbyder et længerevarende, intensivt og helhedsorienteret forløb, hvor der fokuseres både på det tværsektorielle samarbejde og på den terapeutiske behandling. Borgeren kan følges af DIT team til december 2021.

​Projektets formål er at øge livskvaliteten og den sociale funktion for de personer, der ikke kan deltage i eksisterende behandlingstilbud. Dette gøres blandt andet gennem at fokusere på at mindske frekvensen af selvskade, nedbringe brugen af tvang samt mindske antallet af genindlæggelser.

Derudover fokuserer DIT team på at styrke samarbejdet på tværs, altså mellem alle aktørerne i borgerens liv.

Visitationskriterier

Psykiatrien Vest samt Ringsted og Slagelse kommune kan henvise til DIT team.

Om DIT team

Vi er et tværsektorielt udekørende team, der består af en ledende overlæge og fem koordinatorer med forskellige faglige baggrund. En psykolog, en sygeplejerske, to socialrådgivere og en projektmedarbejder med peerkompetence.

Metoderne i projektet

Teamet tilbyder individuelle behandlingsforløb. Der arbejdes ikke specifikt med en metode, men hvert forløb skræddersyes til den enkelte.

Fælles skolebænk

Information om hvornår der afholdes fælles skolebænk.

Oprettet
31.08.20
Opdateret
31.08.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
DIT team - Dialektisk, Intensivt, Tværsektorielt team
Fælledvej 6
Bygning 3, 1. sal
4200 Slagelse

Professor, ledende overlæge
Sidse Arnfred
sidar@regionsjaelland.dk

Teamkoordinator, sygeplejerske
Sigrid Clemetsen
Mobil: 40 22 42 32
scle@regionsjaelland.dk

Psykolog
Ole Thomsen
Mobil: 41 39 44 03
olth@regionsjaelland.dk

Projektmedarbejder m. peerkompetance
Rico Rasmussen
Mobil: 41 39 44 01
ricj@regionsjaelland.dk

Socialformidler
Birgitte Kristensen
Mobil: 51 73 56 60
birgk@regionsjaelland.dk

Socialrådgiver
Mayabritt Lassen
Mobil: 51 73 56 59
mayla@regionsjaelland.dk

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk