Søg
 

Visitationskriterier

Psykiatrien Vest samt Ringsted og Slagelse kommune kan henvise til DIT team.

​Ved henvisning til teamet skal der foreligge en samtykkeerklæring samt sendes et kort resume over borgerens aktuelle situation til Sidse Arnfred samt Sigrid Clemetsen. Projektet tager imod borgere som har Ringsted eller Slagelse som betalingskommune.

Borgeren skal have behov for både en tværsektorielt og terapeutisk indsats. Ved visitation afklares det om borgeren opfylder kriterierne for deltagelse i projektet. Kriterierne er gentagne indlæggelser i psykiatrien, eventuelt brug af tvang under indlæggelse samt have svær selvdestruktiv adfærd som for eksempel selvskade, misbrug o.l.

Vi har i projektet ingen diagnostiske afgrænsninger udover mental retardering.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
31.08.20
Opdateret
31.08.20
Link til denne side:
Andre sider under DIT team - Dialektisk Intensivt Tværsektorielt team
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
DIT team - Dialektisk, Intensivt, Tværsektorielt team
Fælledvej 6
Bygning 3, 1. sal
4200 Slagelse

Professor, ledende overlæge
Sidse Arnfred
sidar@regionsjaelland.dk

Teamkoordinator, sygeplejerske
Sigrid Clemetsen
Mobil: 40 22 42 32
scle@regionsjaelland.dk

Psykolog
Ole Thomsen
Mobil: 41 39 44 03
olth@regionsjaelland.dk

Projektmedarbejder m. peerkompetance
Rico Rasmussen
Mobil: 41 39 44 01
ricj@regionsjaelland.dk

Socialformidler
Birgitte Kristensen
Mobil: 51 73 56 60
birgk@regionsjaelland.dk

Socialrådgiver
Mayabritt Lassen
Mobil: 51 73 56 59
mayla@regionsjaelland.dk

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk