Søg
 

Om DIT team

Vi er et tværsektorielt udekørende team, der består af en ledende overlæge og fem koordinatorer med forskellige faglige baggrund. En psykolog, en sygeplejerske, to socialrådgivere og en projektmedarbejder med peerkompetence.

​Teamet tilbyder et længerevarende, intensivt og helhedsorienteret forløb, hvor der fokuseres både på det tværsektorielle samarbejde og på den terapeutiske behandling. Borgeren kan følges af DIT team til december 2021.

Inden indskrivelse i DIT team skal der underskrives samtykkeerklæring.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
31.08.20
Opdateret
31.08.20
Link til denne side:
Andre sider under DIT team - Dialektisk Intensivt Tværsektorielt team
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
DIT team - Dialektisk, Intensivt, Tværsektorielt team
Fælledvej 6
Bygning 3, 1. sal
4200 Slagelse

Professor, ledende overlæge
Sidse Arnfred
sidar@regionsjaelland.dk

Teamkoordinator, sygeplejerske
Sigrid Clemetsen
Mobil: 40 22 42 32
scle@regionsjaelland.dk

Psykolog
Ole Thomsen
Mobil: 41 39 44 03
olth@regionsjaelland.dk

Projektmedarbejder m. peerkompetance
Rico Rasmussen
Mobil: 41 39 44 01
ricj@regionsjaelland.dk

Socialformidler
Birgitte Kristensen
Mobil: 51 73 56 60
birgk@regionsjaelland.dk

Socialrådgiver
Mayabritt Lassen
Mobil: 51 73 56 59
mayla@regionsjaelland.dk

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk