Søg
 

Metoderne i projektet

Teamet tilbyder individuelle behandlingsforløb. Der arbejdes ikke specifikt med en metode, men hvert forløb skræddersyes til den enkelte.

​Teamet arbejder ud fra en recovery-orienteret tilgang, hvor borgeren er i centrum. Der fokuseres på håb, drømme og selvbestemmelse for at personen kan opleve at have et meningsfyldt liv, selv med de begrænsninger der følger med psykisk sygdom.

”Borgere der tilknyttes i DIT team skal have et ønske om at arbejde med sig selv og deres udfordringer”

En central del af tilbuddet er det tætte relations arbejde med borgerne. DIT team møder borgerne der, hvor det giver mening for den enkelte. Uanset om det er i egen bolig, på botilbud eller under en indlæggelse.

De metoder vi i teamet kan gøre brug af er:

Modificeret peerforløb

Teamet har en medarbejder med peerkompetence til rådighed som kan tilbyde et særligt samtaleforløb til patienterne. Peermedarbejderen har egne levede erfaringer med dobbelt diagnose og har derfor selv været igennem behandlingssystemet. Denne medarbejder har gennemgået sin egen recovery proces og er uddannet til at bruge sine egne levede erfaringer konstruktivt i arbejdet med mennesker, der befinder sig i en krise. Medarbejderen koncentrer sig altså om den dobbelte funktion - at skabe den unikke ligeværdige relation gennem erfaringsudveksling og ved at agere som rollemodel for recovery - som erfaringerne viser kan være med til at skabe håb for patienterne, samtidigt med at medarbejderen også fungerer som brobygger mellem patienten og de behandlingssystemer de er i.

Modificeret DAT

Alle i teamet er uddannede DAT (dialektisk adfærdsterapi) terapeuter og kan tilbyde en modificeret udgave af denne intensive behandlingsform, der blandt andet har til formål at støtte borgeren med at regulere meget stærke følelser.

Renew (Rehabilitation for Empowerment, Natural supports, Edukation and Work)

Renew er en manualiseret metode hvor der er fokus på at borgeren kommer videre med sit eget liv. Der arbejdes primært med borgerens styrker og kompetencer, men skal også forholde sig til sårbarheder og barrierer.

Samtale

Teamet tilbyder samtaleterapi med psykologen i teamet, heriblandt traumeterapi ved behov. Derudover kan teamet tilbyde behandlingssamtaler med afsæt i metoden DAT, Recovery orienterede samtaler såvel som afklarende eller støttende samtaler omkring det, som borgeren oplever er væsentlig.

Støtte i hverdagen

Ved behov kan DIT team være bisidder ved egen læge, jobcenter o.l., ledsage til indlæggelser på sygehus og holde netværksmøder med familien/pårørende.

KIP (Den koordinerende indsatsplan)

KIP er et samarbejdsredskab. Med borgeren som udgangspunkt samles alle relevante parter fra behandlingsnetværket og borgerens private netværk for at tilrettelægge de nødvendige indsatser for at borgeren kan opnå sine mål.

Udredning

     

Ved behov for udredning udover den allerede foreliggende, foretages denne af en læge og en psykolog fra psykiatrien Slagelse med deltagelse af DIT team.

Medicinsk opfølgning

Den medicinske opfølgning af borgeren forestås af ovl. Sidse Arnfred med mindre borgeren er indlagt. Her vil det være det psykiatriske afsnits læge der har det overordnede ansvar for medicinen.

Behandlingsplan

En personlig udarbejdet plan udarbejdet sammen med DIT teams overlæge, der præciserer mål og rammer for borgerens behandling.

Telefonisk kontakt

Der kan altid rettes kontakt til teamet i dagtimerne ved sms eller opkald. Vi bestræber os på at besvare så hurtigt som muligt. Der kan altid rettes kontakt til teamet i dagtimerne ved sms eller opkald. Vi bestræber os på at besvare så hurtigt som muligt.

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
31.08.20
Opdateret
29.09.20
Link til denne side:
Andre sider under DIT team - Dialektisk Intensivt Tværsektorielt team
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
DIT team - Dialektisk, Intensivt, Tværsektorielt team
Fælledvej 6
Bygning 3, 1. sal
4200 Slagelse

Professor, ledende overlæge
Sidse Arnfred
sidar@regionsjaelland.dk

Teamkoordinator, sygeplejerske
Sigrid Clemetsen
Mobil: 40 22 42 32
scle@regionsjaelland.dk

Psykolog
Ole Thomsen
Mobil: 41 39 44 03
olth@regionsjaelland.dk

Projektmedarbejder m. peerkompetance
Rico Rasmussen
Mobil: 41 39 44 01
ricj@regionsjaelland.dk

Socialformidler
Birgitte Kristensen
Mobil: 51 73 56 60
birgk@regionsjaelland.dk

Socialrådgiver
Mayabritt Lassen
Mobil: 51 73 56 59
mayla@regionsjaelland.dk

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk