Søg
 

Tværfagligt Udgående Team har sikret sammenhængende forløb for børn og unge

Mere end 150 børn, unge og deres pårørende har i de sidste 3½ år fået hjælp af Tværfagligt Udgående Team (TUT).

​TUT har taget barnet eller den unge i hånden, når de er blevet udskrevet og har sikret, at hjemkommunen, skolen og andre relevante institutioner fik den viden om barnet/den unge, som var vigtige for at finde den rette indsats i nærmiljøet.

Når et barn eller en ung bliver udskrevet fra en psykiatrisk afdeling, kan det være svært for familien at navigere i overgangen fra region til kommune. Det er ofte en turbulent tid med ventetider og frustrationer, hvor familien kan føle sig overladt til sig selv. I tiden efter udskrivelse har TUT hjulpet familierne med at omsætte nogle af de værktøjer, som barnet eller den unge har fået under indlæggelsen til brug i hverdagen.

TUT har også hjulpet med at give psykiatrisk viden videre til hjemkommunen og har omsat erfaringerne fra indlæggelsen til perspektiver, der kan arbejdes videre med i kommunen. Dette har givet en større sammenhæng i den samlede indsats omkring barnet/den unge og familien.

En stor del af TUT-projektet har været hjemmebesøgene. I løbet af projektet har TUT-medarbejderne været på 531 hjemmebesøg, hvor de har rådgivet familierne, hjulpet barnet/den unge tilbage i skolen eller til en ny skole eller hjulpet til en smidigere overgang til et kommunalt tilbud.

Hjemmebesøgene har været et vigtigt værktøj i TUT’s brobygningsarbejde.

- Det succesfulde ved TUT’s tilgang har været hele tiden at lytte til familiernes behov, fremfor at give et tilbud om en pakkeløsning. De aktuelle behov og udfordringer er - sammen med det, der fylder i familiens dagligdag - omdrejningspunktet for besøget, siger Laila Runge Bernstein, socialrådgiver i TUT.

Erfaringerne og medarbejderne fra TUT-projektet bliver viderført i det nye satspuljeprojekt i Bakkehuset. Bakkehuset skal blandt andet skabe en øget sammenhæng mellem sektorerne i forløb hos de børn og unge, der har henvendt sig i Psykiatrisk Akutmodtagelse, men som ikke skal indlægges akut. I Bakkehuset er der ansat kommunale socialrådgivere samt tværfagligt personale fra Børne- og Ungdomspsykiatrien.

 

Billede af ... 

Medarbejderne i TUT-projektet bestod blandt andet af en socialrådgiver, en folkeskolelærer, en psykolog samt sygeplejersker fra psykiatrien.

Skrevet af kommunikationskonsulent Christina Strandsberg Nørgaard.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
10.01.19
Opdateret
01.03.19
Link til denne side:
Andre sider under Artikler
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 3. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk