Søg
 

Se dig selv udefra og andre indefra

Psykiatrien skal blive bedre til at håndtere og forebygge vold og trusler. Det var hovedtemaet på konferencen i Relationer og Deeskalering, der blev afholdt i auditoriet i Psykiatrien Slagelse.

​- Vores medarbejdere skal have de bedste redskaber og betingelser for at forebygge vold og trusler, sagde vicedirektør Hanne Sveistrup Demant, da hun bød velkommen til konferencen i Relationer og Deeskalering.

Konferencen var startskuddet til det nye koncept for den psykofysiske træning som til januar 2017 bliver introduceret i Psykiatrien. I løbet af 2016 vil der blandt andet blive uddannet udviklings- og træningsinstruktører, der skal stå for de tredags kurser som alle nye medarbejdere skal på inden de begynder i klinikken.

- For 100 år siden var fokus også på at forebygge vold og tvang i psykiatrien. Og vi må jo sige, at det er tydeligt, at der endnu ikke er fundet én løsning. Det kræver en fælles organisatorisk indsats, sagde sygeplejerske Lene Berring, der snart skal forsvare sit ph.d.-projekt om deeskalering af vold og forebyggelse af tvang i psykiatrien.

Lene Berring var sammen med forfatterne bag Miljøterapibogen – mentalisering som holdning og handling blandt oplægsholderne på konferencen. Desuden delte repræsentanter fra Psykiatrien Vest og Børne- og Ungdomspsykiatrien, der begge har arbejdet med deeskalering i praksis også ud af deres erfaringer.

En af de vigtigste tanker i mentalisering handler om at kunne sætte sig i andres sted, så man ser andre indefra og sig selv udefra. Derfor er det ikke muligt at lave helt ens tilgange for forskellige personer eller afsnit.

- Det er stor forskel på, hvordan der bliver arbejdet med at forebygge vold på et akut afsnit og på et afsnit, hvor medarbejderne kender patienterne godt, derfor er det vigtigt, at der er en løbende træning og udvikling af færdighederne, sagde Lene Berring.

En lille mentaliseringsøvelse

Du kan selv lave en mentaliseringsøvelse med dine kollegaer, familie eller venner. Den hedder Find fejlen.

I skal hver skrive fire egenskaber ned om jer selv. En af dem skal være forkert. Når alle har skrevet tre korrekte og en forkert egenskab om sig selv ned, skal de andre deltagere udpege den egenskab, der er forkert.

Øvelsen styrker både ens egen indsigt i sig selv og indsigten i de andre deltagere.

Skrevet af Kommunikationskonsulent Christina Strandsberg Nørgaard.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
11.03.16
Opdateret
07.12.16
Link til denne side:
Andre sider under Artikler
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 3. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk