Søg
 

Samarbejde og sammenhæng på tværs af sektorer

Der kan være mange parter involveret, når det handler om borgere der har brug for psykosocial rehabilitering. En temadag i Slagelse satte fokus på, hvordan de mange parter kan samarbejde bedst omkring borgerne.

​”Jeg smadrer dem! Jeg slår nogen ihjel! Det gør jeg sgu! Hold kæft!” Brian råber ordene ud i luften i Slagelse Musikhus. Ikke til nogen bestemt. Han skiftevis afbryder sig selv og griner hysterisk. Ved siden af står en kvinde fra et bosted og prøver at trænge igennem til ham. Knap 150 mennesker sidder i salen og kigger på dem.

Det lille optrin er en del af en temadag for Slagelse Kommune og Psykiatrien Region Sjælland, som Fælles Fagligt Forum og udviklingsenheden SPIR har arrangeret.

Medarbejdere fra socialpsykiatrien, jobcentre, distriktspsykiatrien, misbrugscentre, bosteder, psykiatriske sengeafsnit, kort sagt alle der kan tænkes at have berøring med mennesker med en psykisk sygdom i Slagelse, deltog i temadagen. Meningen med dagen var at skabe netværk og kontakter på kryds og tværs af sektorerne. Samtidig skulle de tre cases, som deltagerne blev præsenteret for i løbet af dagen, sætte fokus på, hvor mange aktører der kan være inde over et enkelt forløb. 

Faglighederne skal spille sammen

- Vi skal skabe sammenspil mellem sektorerne og vores faglighed. Ved at få en indsigt i hinandens hverdag og ikke tænke i søjler og siloer, kan vi sætte borgeren i centrum. Og det er jo det det hele handler om, siger Johannes Patursson, der er projektleder for SPIR.

For at nedbryde siloerne var deltagerne blevet fordelt i grupper med repræsentanter fra så mange enheder som muligt.

- Det er en god idé, at vi er blevet mikset op. Jeg har fået sat ansigt på nogle af mine kollegaer på tværs af sektorerne, og det gør det lettere at tage kontakt til hinanden, siger jobkonsulent Carrie Ann Tomlinson.

- Det er også meget interessant og relevant at finde ud af mere præcist, hvad andre faggrupper og sektorer kan bruges til, supplerer psykolog Grete Kilde Christensen fra Distriktspsykiatrien Slagelse.

Stof til eftertanke

Rundt ved bordene bliver de tre cases diskuteret ivrigt. Der er mange synspunkter og mange forslag til, hvordan de skal gribes an.

- Det er vigtigt at få skabt en alliance, både med Brian men også mellem de forskellige professionelle parter. Det er svært at placere en borger som Brian. Bare hans sprog gør, at de færreste vil have ham indenfor før han er afruset, og det er langt fra sikkert, han selv har lyst til det. Vi kunne faktisk ikke rigtigt se, hvor han hører til henne, andet end Misbrugscenteret, eller på en lukket psykiatrisk afdeling, hvor han kan blive afvænnet, lyder det fra et af bordene.

Efter at have diskuteret en af casene bliver dem, der føler, de har en rolle i det videre forløb bedt om at rejse sig. På scenen danner de en række afhængigt af, hvilket ansvar de føler at have for handling på casen.

- Det giver stof til efter tanke at se sådan en række. Det er godt at få et visuelt overblik over, hvor mange der rent faktisk er inde over et forløb. Og også at se hvem der føler, de først kan komme på banen, efter andre har bedt dem om det. Det er vigtigt, at vi alle tager ansvar, siger Grete Kilde Christensen.

- Der er mange, der kan hjælpe, det er helt tydeligt, men det er vigtigt, at vi ved hvem, der har bolden, siger en af deltagerne efter at have set den lange række af personer, der er klar til at handle på Brians situation.

SPIR projektet har kørt i tre år og har været med til at skabe en fælles dagsorden og et tættere samarbejde om sammenhængende indsatser for borgere, der har behov for psykosocial rehabilitering. Projektet bliver afsluttet med udgangen af 2015. Flere af initiativerne fra projektet bliver ført videre, blandt andet Fælles Fagligt Forum, hvor repræsentanter fra både Kommune og Region deltager.

 

Skrevet af: Christina Strandsberg Nørgaard 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
27.10.15
Opdateret
07.12.16
Link til denne side:
Andre sider under Artikler
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 3. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk