Søg
 

Ph.d.-projekt får stor betydning for forebyggelse af tvang i psykiatrien

Erfaringer fra et fireårigt forskningsprojekt i Psykiatrisk Forskningsenhed danner grundlag for en ny vejledning til ansatte i Psykiatrien Region Sjælland om, hvordan man kan forebygge tvang og håndtere vold på psykiatriske afdelinger.

Vejledningen er en ”pixibog”, som Lene Lauge Berring har udarbejdet i forbindelse med sin ph.d.-afhandling ”Deeskalering – håndtering af vold og forebyggelse af tvang på psykiatriske afdelinger.” Med projektet har Lene Lauge Berring udviklet tvangs- og voldsforebyggende metoder, som vil blive brugt i Psykiatrien Region Sjælland.

Ifølge vicedirektør for Psykiatrien Region Sjælland, Søren Bredkjær, er afhandlingen vigtig for psykiatrien.

- Afhandlingen vil få stor betydning for den kæmpe indsats vi gør for at nedbringe anvendelsen af tvang i Psykiatrien Region Sjælland. Afhandlingen går rigtig godt i spænd med det mål, vi har om at nedbringe bæltefikseringer med 50 procent før 2020, siger Søren Bredkjær, vicedirektør, Psykiatrien Region Sjælland.

Metoderne indeholder både forslag til, hvordan man fysisk skal forholde sig for at forebygge vold og tvangsanvendelse, men også forslag til dialog med patienten. Den lille ”pixibog” hedder ”Vejledning i deeskalering”.

Afhandlingen har Lene Lauge Berring udarbejdet i samarbejde med Psykiatrien Region Sjælland. Den tager udgangspunkt i en tæt dialog med både patienter og personale på flere psykiatriske afsnit i Region Sjælland, som dels har optrådt som cases men som også har været med til at udvikle og afprøve metoderne. Desuden har Region Sjællands brugerpanel også været inddraget aktivt.

Ifølge vicedirektør Søren Bredkjær kan ph.d.-projektet være med til at øge interessen for forskning på området.

- Afhandlingen kan måske være med til at starte andre forskningsprojekter, idet Lene Berring er en rollemodel for sygeplejersker og andre sundhedsfagligt uddannede der kan få lyst til at beskæftige sig med forskning på området, siger Søren Bredkjær, vicedirektør for Psykiatrien Region Sjælland.

Lene Lauge Berring forsvarede sin ph.d. onsdag den 4. maj i auditoriet på Psykiatrisygehuset i Slagelse med succes.

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
05.05.16
Opdateret
07.12.16
Link til denne side:
Andre sider under Artikler
 

 Kontakt

 

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk