Søg
 

"Mine dyrt købte erfaringer kan bruges her"

Psykiatrien Region Sjælland har siden 2011 haft et Bruger- pårørendepanel, hvor Psykiatrien kan drage nytte af brugere og pårørendes indsigt og erfaringer.

​For nogle år siden kunne Christian Grøndahl, 32, ikke forestille sig, at der var nogen med baggrund i psykiatrien, der ville lytte til ham.

”Jeg følte, at alt hvad jeg gjorde og sagde, fra personalets side blev begrundet med min psykiske sygdom, ” fortæller han og fortsætter i samme åndedrag: ”I dag er det helt anderledes, jeg bliver lyttet til, og det, jeg siger, bliver taget alvorligt. ”

Karin Krog på 58 havde samme oplevelse af ikke at blive hørt: ”Da jeg var indlagt, blev patienterne ikke taget med på råd på samme måde, som de gør i dag. Lægerne er ikke så eneherskende længere. Der er sket fantastisk meget fra 2007 til nu, ” forklarer hun.

Både Christian Grøndahl og Karin Krog er medlem af Psykiatrien Region Sjællands Bruger-/ pårørendepanel, i daglig tale bare brugerpanelet. Her mødes de seks gange om året med omkring ti andre bruger og pårørende, Psykiatriledelsen og projektansvarlige for forskellige projekter for at bidrage med deres erfaringer og synspunkter.

Karin Krog (længst til højre) og Christian Grøndahl (nummer to fra højre) giver sammen med omkring 10 andre Psykiatrien Region Sjælland input til projekter og tiltag. Her diskuterer de Sikker Psykiatri med nogle af tovholderne på projektet.

Konkrete input til konkrete projekter

Psykiatrien oprettede panelet i 2011 for at få sparring og input fra dem det hele handler om, brugerne og deres pårørende. Brugerpanelet har blandt andet givet input til udvikling af psykoedukation og evalueringen af projektet Brugerstyret psykiatri. De har også været involveret i det nye psykiatrisygehus i Slagelse.

”Læger og arkitekter ved ikke altid, hvad der er vigtigt, når man er indlagt. For eksempel syntes brugerpanelet, at der manglede nogle private kroge, hvor man som patient kunne have et privat rum i det offentlige. Det er der kommet på vores opfordring, ” fortæller Christian Grøndahl.

Brugerpanelet kom også med input til, hvordan afsnittene skulle placeres i det nye psykiatrisygehus, ligesom de har kommenteret på den nye psykiatriseng, der skal bruges i sygehuset.


Hjælper andre i samme situation

Både Christian Grøndahl og Karin Krog har et stort ønske om at hjælpe andre i samme situation, som de selv har været i.

”Jeg har set, hvad der kan gøres bedre. Min viden kan måske være med til at gøre andres forløb bedre, derfor sagde jeg ja til at være med, ” siger Karin Krog.

Christian Grøndahl supplerer hende: ”Udover at det er fedt at kunne gøre noget bedre for andre, og at det er spændende at være med, så er det også given for mig selv. Jeg kan lige pludseligt bruge mine dyrt købte erfaringer til noget, der også har betydning for andre, ” fortæller han.

Brugerpanelet skal netop sikre, at brugerne af Psykiatrien bliver hørt. Samtidig skal det være med til at gøre Psykiatrien til et bedre sted for brugere og deres pårørende. De ambitioner har panelet til fulde levet op til.

”Vi er meget glade for panelet. De kommer med nogle værdifulde input til vores projekter. Og der er ingen tvivl om, at deres bidrag er meget brugbare og gør en forskel i projekterne og dermed også for patienter, pårørende og personale i Psykiatrien, ” siger direktør Michael Werchmeister fra Psykiatrien Region Sjælland.


Fakta om brugerpanelet

 

 Skrevet af: Christina Strandsberg Nørgaard

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
07.09.15
Opdateret
07.12.16
Link til denne side:
Andre sider under Artikler
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 3. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk