Søg
 

Fint besøg på Hukommelsesklinikken i Vordingborg

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V) var mandag sammen med en håndfuld embedsmænd på tur rundt i det sydsjællandske for at søge inspiration til arbejdet med en national handlingsplan for demens.


I den forbindelse gik turen også forbi Hukommelsesklinikken i Vordingborg, hvor medarbejderne fortalte om deres arbejde med patienter og pårørende.

En af de ting, der blev talt om, var forløbsprogrammet, der er blevet revideret i 2015 samt det tværsektorielle samarbejde.

- Når et forløbsprogram fungerer optimalt, så opdager patienter og pårørende det ikke. De oplever bare, at der er en rød tråd i behandlingen, og at deres kontaktperson og behandlere kender hinandens roller, sagde Jette Kallehauge, der er koordinator i Distriktspsykiatrien.

Når behandlerne kender hinanden og ved, hvad hinandens roller er i forløbet, er det ofte, at der opstår synergieffekter undervejs i et behandlingsforløb. Og det gør det nemmere at lære af de mindre gode forløb såvel som af de gode. Det gode samarbejde mellem behandlerne bliver understøttet af, at der en gang om er fælles visitation, og en gang om måneden er der fælles diagnostik. Her finder medarbejdere fra Geriatrien, Neurologien og Psykiatrien i fællesskab ud af, hvor en borger bliver bedst udredt og behandlet.

Spørgelysten og nysgerrig minister

Efter oplæg fra medarbejderne var der sat tid af til, at ministeren og deltagerne kunne diskutere fremtiden inden for demensbehandling. Og Sophie Løhde var meget nysgerrig på at høre medarbejdernes forslag til, hvordan demensbehandlingen kan blive bedre i fremtiden, specielt tidlig opsporing og udredning.

- Hvordan opsporer vi flere demente tidligt? Vi ved, der er mange, der først bliver diagnosticeret sent. Hvis vi kunne finde dem tidligere i forløbet, kunne vi måske gøre mere for dem, sagde Sophie Løhde.

Ministeren forslog selv, at de praktiserende læger skulle spille en større rolle. Her var medarbejderne ved Hukommelsesklinikken dog bekymret for, at de praktiserende læger har en for bred palet til at udrede demenspatienter. Men måske i kombination med udgående teams og mere uddannelse til de praktiserende læger kunne de inddrages mere i processen omkring udredning. Et andet forslag var at søge inspiration i Tidlig Opsporing af Psykose, TOP.

Flere behandlingssteder eller alt samlet et sted?

Sophie Løhde var også meget interesseret i fordelene ved at have flere behandlings- og udredningssteder frem for al ekspertisen samlet på et sted.

- I en region som Hovedstaden kan det nok bedre lade sig gøre at samle udredning og behandling på en geografi, men vi har nogle store geografiske afstande at tage hensyn til. Hvis der kun var behandling i for eksempel Køge, ville der være meget langt fra Maribo, både for patienter og pårørende, sagde vicedirektør Søren Bredkjær.

Medarbejderne på Hukommelsesklinikken var enige med vicedirektøren: Der er ingen tvivl om at demens er familiens sygdom og samarbejdet med de pårørende er meget vigtigt, og det kan være svært at inddrage dem, specielt hvis de får for langt til behandlingsstedet, sagde afdelingslæge Torben Høppermann.

Skrevet af Kommunikationskonsulent Christina Strandsberg Nørgaard.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
26.01.16
Opdateret
07.12.16
Link til denne side:
Andre sider under Artikler
 

 Kontakt

 
Psykiatrien Region Sjælland
Psykiatriledelsens stab
Fælledvej 6
Bygning 3, 3. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 53 60 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk